Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou s konkrétními vrstvami a legendou?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak vyhledat a přidat do výběru sousední parcely?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

V předchozím článku jsme se věnovali editačním nástrojům, konkrétně převzetí geometrie, práci s délkami a kolmicemi a jak na rozdělení záznamu. V následujícím textu jsou popsány základní úlohy při práci s daty katastru nemovitostí.

Práce s daty katastru nemovitostí

Hledání konkrétních parcel

V T-WIST REN máte hned několik možností, jak vyhledávat parcely.

V tabulkové části aplikace v nástroji “Výběr” zvolte danou obec, katastr a zadejte číslo parcely. Po kliknutí na “Vyhledat” se hledaná parcela zobrazí do mapy a současně se v tabulkové části se vypíší podrobné informace o vlastnících, příslušném LV a budovách na parcele. Pokud hledáte více parcel, zapište příslušná parcelní čísla oddělená čárkou, nebo pomocí intervalu. Zobrazení zadaného filtru provedete kliknutím na tlačítko “Zrušit výběr”.

Informace o parcelách lze zobrazit také přímo z mapy. Nejprve zvolte, zda budete vybírat pomocí bodu, linie, nebo plochy (nástroje “Přidat nový bod/linii/polygon”). Po dokončení tvaru se v tabulkové části aplikace vypíší souřadnice zakresleného objektu. Po kliknutí na tlačítko “Vyhledat” aplikace vypíše seznam všech parcel, které (i jen z části) leží v zakresleném tvaru.

Vyhledávání sousedních parcel

Pro různé úlohy je potřeba zjistit informace o sousedních parcelách. Jak na to? V mapě označte jednu, nebo více parcel, pro které chcete vyhledat sousední parcely. Nad tabulkovým výčtem parcel vyberte nástroj “Vybrat sousedy” a všechny sousední parcely se vypíší do tabulky. Po kliknutí na nástroj “Do mapy” se tyto zobrazí v mapě. Při použití tohoto nástroje nejsou původní parcely do výběru zahrnuty. Chcete-li do výběru zahrnout i původní parcely, použijte nástroj “Přidat sousedy”.

Zobrazení podrobností o parcele

Detailní informace o parcele lze zobrazit pomocí nástroje v levé části každého záznamu. Po kliknutí na tuto šipku se vypíší informace o vlastnících, listu vlastnictví a budovách na dané parcele.

Pokud chcete tyto informace zobrazit ve formě listu vlastnictví, aktivujte u příslušného záznamu “další nástroje” a klikněte na “výpis z LV”. Tato sestava (stejně jako informace o parcele) je vytvářena z dat uložených v aplikaci. Je proto generována velmi rychle, ale její aktuálnost závisí na četnosti aktualizace dat v T-WIST REN.

Potřebujete-li pracovat s aktuálně platnými údaji, můžete si vybranou sestavu nechat vygenerovat ze služeb ČUZK. Vyberte parcelu, u příslušného záznamu aktivujte šipku “Další nástroje” a vyberte “Sestavy ČUZK”. Otevře se nové okno s dálkovým přístupem ČUZK, kde vyberete typ sestavy. V případě sestavy “List vlastnictví” budou na výpisu uvedeny kompletní informace o všech parcelách v daném LV. Těch může být mnoho (např. pokud se jedná o majetek obce) a generování výpisu pak bude trvat dlouho. V takovém případě je vhodnější zvolit jednodušší sestavu “Informace o parcele”. Dále zadáváte účel výpisu a číslo jednací. T-WIST REN odešle požadavek na server ČUZK a následně zobrazí vygenerovanou sestavu.

Data KN a GDPR

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR se změnil přístup ke katastrálním datům. Katastrální úřad nyní poskytuje data o vlastnících pouze v anonymizované podobě. Oprávnění uživatelé mohou tyto údaje získat pomocí služeb komunikujících on-line se servery ČÚZK. Nástroje pro „od-anonymizaci“ dat jsou nyní součástí aplikace T-WIST REN G. Výše uvedené postupy popisují práci s již neanonymními daty. Pro více informací nás kontaktujte.

V následujícím článku se budeme věnovat Pasportu komunikací.