V první části článku jsme psali o výhodách propojení dat Pasportu veřejného osvětlení a Digitální technické mapy v Havlíčkově Brodě a také o tom, jaké objekty evidují v aplikaci PVO v Jihlavě. Začátek článku najdete zde.

Ve druhé části článku se dočtete, jak v Klášterci nad Ohří pomocí PVO evidují údaje o revizích a opravách veřejného osvětlení. Dozvíte se, že data pasportu tvoří nezbytný podklad řady strategických dokumentů a ukážeme vám, jak výstupy Generelu veřejného osvětlení prezentují veřejnosti v Hradci Králové. Také naznačíme, co všechno umí Chytré veřejné osvětlení.

Revize, opravy, záruky

Každá obec je ze zákona povinna veřejné osvětlení nejen zřídit a provozovat, ale i řádně spravovat. Na údržbu veřejné osvětlovací soustavy proudí nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Proto je důležité opravy a revize veřejného osvětlení evidovat.

Aplikace PVO umožňuje u jednotlivých rozvaděčů, lamp, stožárů, kabelů i dalších prvků zaznamenat datum opravy, její popis, cenu, kdo opravu provedl a další údaje. Systém nabízí také možnost zaslání automatické e-mailové notifikace o blížícím se termínu revize, nebo konci záruční doby provedené opravy. Díky nastavení různé úrovně přístupových práv lze aplikaci zpřístupnit i mimo danou organizaci a využít ji i pro plánování prací (například pracovníky technických služeb).

“Díky možnosti evidovat opravy k jednotlivým prvkům pasportu veřejného osvětlení máme přehled nejen o četnosti poruch a množství vyměňovaných svítidel a světelných zdrojů, ale i o celkových nákladech spojených s opravami.”

Bc. Michal Dlouhý

Městský úřad Klášterec nad Ohří
pvo_opravy_klasterec_m

Řádná evidence oprav a revizí prvků veřejné osvětlovací soustavy poskytuje přehled o četnosti poruch i celkových nákladech na údržbu veřejného osvětlení.

Podkladová data pro strategické dokumenty

Kvalitně vedená data v pasportu veřejného osvětlení jsou nezbytným podkladem pro vypracování řady strategických dokumentů. Jedním z nejčastějších je tzv. Energetický audit, který posuzuje aktuální stav soustavy veřejného osvětlení obce a potenciál úspor v této oblasti. Kromě toho, že se jedná o důležitý dokument pro strategická rozhodnutí obce, je také spolu s pasportem veřejného osvětlení a dalšími dokumenty nezbytným podkladem v žádostech o dotace (např. na obnovu osvětlovací soustavy a pořízení a optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení).

Dalším koncepčním dokumentem je Generel veřejného osvětlení. Tento komplexní strategický dokument definuje koncepci města v oblasti veřejného osvětlení. Vychází z dat pasportu veřejného osvětlení a je po schválení radou města závazný pro projektování, výstavbu, údržbu a provoz veřejného osvětlení na území města.

Pro jednoduchou a přehlednou prezentaci generelu veřejného osvětlení jsme pro město Hradec Králové vytvořili webovou mapovou aplikaci. Obyvatelé města se tak mohou snadno seznámit s aktuální stavem veřejného osvětlení (včetně podrobných informací jako je chromatičnost, typ svítidla, třída svítivosti …) i návrhem jeho obnovy a modernizace.

pvo_generel_hk_m

V mapové aplikaci Generel veřejného osvětlení se občané Hradec Králové mohou snadno seznámit se současným stavem veřejného osvětlení i návrhem jeho obnovy a modernizace.

Chytré veřejné osvětlení

Pro města, která chtějí využít naplno potenciál nejmodernějších technologií, nabízíme rozšíření PVO s názvem Chytré veřejné osvětlení. Ve spolupráci s partnerskou firmou zajistíme osazení lamp veřejného osvětlení speciálními moduly a propojíme je s naší aplikací. Uživatel tak získá nejen on-line data o stavu svítidel, ale také možnost celou soustavu veřejného osvětlení efektivněji řídit a spravovat. Co konkrétně Chytré veřejné osvětlení umí? Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.