Povinnost vést evidenci veřejného osvětlení je obcím dána stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vhodné evidenční nástroje jim nejen usnadní splnění výše zmíněného závazku, ale zároveň umožní i snížit náklady spojené se správou městského/obecního majetku. Zajímá Vás jak?

Pasport veřejného osvětlení (PVO) od firmy T‑MAPY je přehledná webová aplikace pro evidenci veřejného osvětlení a souvisejících prvků, kterou denně používají desítky měst i menších obcí. S jakými dalšími úkoly vedle snadné digitální správy prvků veřejného osvětlení jim aplikace PVO pomáhá?

V první části článku se dozvíte, jak v Havlíčkově Brodě s pomocí PVO řeší zlepšení Digitální technické mapy, a jak doplňková funkce této aplikace usnadňuje práci úředníkům v Jihlavě.

Propojení s technickou mapou

Digitální technická mapa (DTM) je ucelené mapové dílo, které podrobně popisuje skutečný stav přírodních a technických objektů a zařízení v daném území. Je velmi důležitým zdrojem informací pro efektivní správu města. Data DTM jsou v pravidelných intervalech aktualizována, v mezidobí ale samozřejmě dochází ke změnám. Kde získat aktuální data?

Velmi chytře to v naší mapové aplikaci vyřešili v Havlíčkově Brodě. Na základě požadavku tohoto zákazníka jsme připravili automatické propojení aplikace Technická mapa a Pasportu veřejného osvětlení (PVO). S PVO se pracuje na denní bázi a je proto ideálním zdrojem aktuálních dat. Do technické mapy přibyly dvě nové mapové vrstvy zobrazující umístění stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Snadno tak lze porovnat například zákres umístění elektrického kabelu podle DTM ve srovnání s aktuálními daty pasportu.

“Uvědomili jsme si, že jsou v DTM stále místa, kde z různých příčin nemáme data kabelového vedení veřejného osvětlení k dispozici (např. pokud nebylo umístění kabelů zaměřeno při realizaci, nebo byla data převzata od jiného subjektu). Pasport veřejného osvětlení nám ale tyto informace poskytuje. Díky doplnění vrstev z pasportu do aplikace Technická mapa máme neustále k dispozici aktuální data stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Průběžně tak můžeme odstraňovat případné nesoulady mezi těmito dvěma datovými sadami.”

Ing. Vladimír Kučírek

Městský úřad Havlíčkův Brod
pvo_dtmm_hb_m

Díky automatickému propojení s PVO je možné v aplikaci Technická mapa zobrazit aktuální data o umístění kabelů a stožárů veřejného osvětlení.

Evidence objektů na stožárech

Co má společného vánoční výzdoba, závěsný květináč a reproduktor veřejného rozhlasu? Všechno jsou to objekty upevněné na stožárech veřejného osvětlení. Aplikace PVO obsahuje i speciální agendu pro evidenci takovýchto objektů. Naši zákazníci zde vedle již zmíněných prvků spravují data o reklamách, dopravních značkách, kamerách, zastávkách MHD a další. Typ objektu si uživatel definuje sám podle svých konkrétních potřeb.

“Pasport veřejného osvětlení od f. T‑Mapy máme na našem úřadu již řadu let. Agendu pro evidenci objektů, která je součástí pasportní aplikace, používáme pro správu a plánování různých prvků, které jsou na stožárech upevněny - reklamy, reproduktory, kamery atd. Z hlediska rozsahu agendy veřejného osvětlení se sice jedná jen o doplněk, ale pro evidenci těchto objektů je velmi užitečný.”

Mgr. Jana Košábková

Magistrát města Jihlavy
pvo_objekty_jihlava_m

PVO umožňuje evidovat i nejrůznější prvky upevněné na stožárech veřejného osvětlení - reproduktory, reklamy, prvky vánoční výzdoby i závěsné květináče.

V pokračování článku se dozvíte například to, že díky PVO mají v Klášterci nad Ohří přehled o nákladech spojených s provozem a údržbou veřejné osvětlovací sítě. Ukážeme vám, jak v Hradci Králové přehledně a srozumitelně seznamují veřejnost s výstupy Generelu veřejného osvětlení. Také se dozvíte, co umí Chytré veřejné osvětlení.