Kam s odpadem v Praze

Kam s odpadem? V Praze poradí tři přehledné mapy

Třídíte odpad? V Praze snadno zjistíte, kdy a kam odpad uložit. Magistrát hlavního města Prahy připravil ve spolupráci s firmou T-MAPY tři mapové aplikace týkající se odpadového hospodářství.

Z těchto interaktivních map obyvatelé Prahy snadno zjistí, kde se nachází nejbližší sběrné nádoby na tříděný odpad, kdy a kde budou přistaveny velkoobjemové kontejnery a kam odnést nebezpečný odpad svážený v rámci mobilních svozů.

Všechny mapové aplikace jsou přístupné z mapového portálu magistrátu, zároveň je mají k dispozici i jednotlivé městské části, které je mohou zveřejnit na svých webových stránkách. Do budoucna přibudou i další tematické mapy.

webgis.mepnet_mini

Mapa tříděného odpadu

Mapa tříděného odpadu obsahuje informace o všech sběrných nádobách na tříděný odpad na území hlavního města poskytovaných občanům v rámci Komplexního systému nakládání s komunálním odpadem zdarma. Jedná se o více než 5.450 stanovišť.

V mapě je u každého stanoviště barevně vyznačeno, jaký odpad zde mohou lidé odkládat. Po kliknutí na vybranou lokalitu se zobrazí detailní informace - jak často jsou jednotlivé nádoby vyváženy, o jaký typ kontejneru se jedná a zda je veřejně přístupný. Aplikace totiž zahrnuje jak veřejné, tak i neveřejné odpadové nádoby, které slouží výhradně obyvatelům daného domu.

mapa2_mini

Mapa velkoobjemových kontejnerů

Obyvatelé Prahy mají celoročně možnost odkládat objemný odpad buď v rámci tzv. mobilních sběrných dvorů (MSD), nebo do velkoobjemových kontejnerů (VOK), které jsou přistavovány přímo v ulicích města. Obyvatelům Prahy jsou také v průběhu roku přistavovány kontejnery na bioodpad (BioVOK).

Díky interaktivní mapě VOK Pražané snadno zjistí, kdy a kde jim budou tyto kontejnery k dispozici. Po kliknutí na příslušný symbol se uživateli zobrazí informační panel, kde je popsáno, o jaký typ kontejneru se jedná (směsný odpad / bioodpad) a konkrétní termíny a časy, kdy bude kontejner v dané lokalitě přistaven.

V aplikaci je evidováno ročně okolo 7.200 nových objektů. Pro zjednodušení orientace v tak velkém množství dat je pro uživatele připravena speciální mapová vrstva, která zobrazuje pouze místa, kde budou kontejnery přistaveny v následujících sedmi dnech.

VKO_mini

Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu

V této interaktivní mapové aplikaci si mohou uživatelé zobrazit trasy mobilního svozu nebezpečného odpadu, kterých je v Praze ročně okolo 300. Mapa zobrazuje jednotlivé trasy svozu a konkrétní zastávky na každé trase. Po kliknutí na danou trasu se objeví termíny svozu a časové rozpětí přistavení kontejneru u jednotlivých zastávek. U každé trasy je také uveden kontakt na řidiče svozového vozidla.

V rámci mapových vrstev lze opět zobrazit buď všechny svozové trasy na území hlavního města, nebo ty trasy, kde bude mobilní svoz odpadu probíhat v následujících 30 dnech.

msno_mini

Technické řešení zakázky

Zadavatel

Magistrát hl. m. Prahy

Zpracovatel

T-MAPY spol. s r.o.

Uživatel

veřejnost

Hlavní požadavky

přehledná vizualizace, snadné ovládání, napojení na stávající systémy magistrátu.

Cílem zakázky bylo vytvoření monotematických webových mapových aplikací pro informování veřejnosti o dílčích tématech z oblasti odpadového hospodářství. Publikovaná data jsou získávána z různých zdrojů a kromě vlastní vizualizace bylo třeba při realizaci zakázky sjednotit datový model a nastavit systém pravidelné a automatické aktualizace dat.

Jako systémový rámec celého řešení slouží aplikace společnosti I-MEDIA. Ta umožňuje interní správu provázanou s financováním sběru odpadu. Publikaci v přehledných mapách včetně možnosti vyhledávání filtrování a editace geometrické polohy stanoviště kontejnerů pak zajišťuje Pasport odpadového hospodářství od firmy T‑MAPY.

Prostředí veřejných mapových aplikací je navrženo s ohledem na maximální přehlednost a intuitivnost. Uživatelům jsou k dispozici všechny potřebné nástroje pro práci s mapou, u jednotlivých témat jsou připravené mapové vrstvy umožňující zapnutí/vypnutí vybraného tématu. Všechny mapové aplikace umožňují práci s mapovými vrstvami (zapnutí/vypnutí vybraného tématu), vyhledávání podle adres a změnu mapového podkladu (základní mapa/letecký snímek).

Reference

Ve spolupráci s firmou T-MAPY jsme již v minulosti realizovali řadu úspěšných projektů. I v případě této zakázky – sadě mapových aplikací pro odpadové hospodářství hl. m. Prahy – jsem se proto mohla spolehnout na bezproblémovou spolupráci, profesionalitu a kvalitní výsledek.

Naším cílem bylo srozumitelnou formu zpřístupnit občanům Prahy informace z oblasti odpadového hospodářství a to se T-MAPÁM podařilo na výbornou. V první fázi projektu vznikly tři mapové aplikace: Mapa tříděného odpadu, Mapa velkoobjemových kontejnerů a Mapa mobilního svozu nebezpečného odpadu. Aplikace mají atraktivní vzhled, jsou přehledné a snadno ovladatelné. To je velmi důležité vzhledem k tomu, že jsou určené pro širokou veřejnost. Zároveň se jedná o moderní, technicky vyspělé řešení, což usnadňuje práci nám, správcům systému.

Dobře nastavená spolupráce s firmou T-MAPY pokračuje, v současné době pracujeme na dalších mapových aplikacích, které budou sloužit interním potřebám úřadu.

Nora_Lebrova

Ing. Nora Lebrová

správce oblasti informačního systému, Magistrát hl. m. Prahy
editace1

Editace 1 (jak na to - 3. část)

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou se zapnutými konkrétními vrstvami včetně legendy?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak v mapě převzít geometrii? Jak na editaci délky a kolmic?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

První články budou určeny spíše pro úplně začátečníky, ale postupem času se dostaneme k pokročilejším funkcím a nástrojům a v plánu je i předvést tipy a triky v některých konkrétních pasportních aplikacích.

V minulé části jsme si ukázali, jak na základní i pokročilý tisk mapy. Tentokrát se podíváme na první část možností editace mapy. Projdeme si základní principy editace, ukážeme si editační nástroje a jak na přichytávání.

Editace - 1. část

Základní principy editace

V tomto videonávodu si ukážeme, jak na základní principy ovládání editace. Předvedeme si, jak na:

 • vytvoření prvku (bod, linie, plocha)
 • ukončení editace prvku
 • přidání a odstranění vrcholu
 • přesunutí prvku
 • rotaci prvku
 • změnu velikosti prvku

Editační nástroje

Ve druhém videonávodu se dozvíme, jakými editačními nástroji disponuje Spinbox.

Jedná se konkrétně o tyto editační nástroje:

 • vybrat
 • rozdělit
 • změnit tvar
 • vyříznout
 • sloučit
 • přidat nový
 • kopírovat
 • smazat vertex
 • smazat polygon

Ukážeme si tedy například, jak rozdělit prvek, jak upravit tvar prvku, jak vyříznout díru do polygonu apod.

Přichytávání

V dnešním posledním videonávodu si předvedeme ukázku použití funkce přichytávání a její nastavení.

A to je pro třetí část vše. Příště dokončíme téma editace mapy, projdeme si možnosti převzetí geometrie, jak na délky a kolmice a jak na rozdělení záznamu. Stay tuned!

mapa_tisk

Jak na tisk mapy? (jak na to - 2. část)

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou se zapnutými konkrétními vrstvami včetně legendy?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak v mapě převzít geometrii? Jak na editaci délky a kolmic?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

První články budou určeny spíše pro úplně začátečníky, ale postupem času se dostaneme k pokročilejším funkcím a nástrojům a v plánu je i předvést tipy a triky v některých konkrétních pasportních aplikacích.

V minulé části jsme si ukázali základy toho, jak pracovat s mapou v T-MAPY aplikacích. Tentokrát se podíváme na základní přípravu pro tisk i pokročilý tisk mapy včetně legendy, informací a dalších popisků.

Jak na tisk mapy?

Základní tisk mapy

V tomto videonávodu si ukážeme, jak na standardní tisk mapy, jak si zvolit měřítko, vlastní výseč mapy a nadpis.

Pokročilý tisk mapy

Ve druhém videonávodu se dozvíme, jak na pokročilý tisk mapy, jaké vrstvy tiskneme, jak na orientaci tisku a jaké mimorámové údaje můžeme vytisknout.

A to je pro druhou část vše. Příště načneme téma editace mapy, popíšeme základní principy editace, nástroje pro editace a přichytávání. Stay tuned!

maps

Jak na práci s mapou v T-MAPY aplikacích? (jak na to - 1. část)

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou se zapnutými konkrétními vrstvami včetně legendy?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak v mapě převzít geometrii? Jak na editaci délky a kolmic?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

První články budou určeny spíše pro úplně začátečníky, ale postupem času se dostaneme k pokročilejším funkcím a nástrojům a v plánu je i předvést tipy a triky v některých konkrétních pasportních aplikacích.

Začneme rovnou prvním tématem, kterým je základní práce s mapou ve Spinboxu. Toto téma je určeno spíše pro začátečníky s T-MAPY aplikacemi.

A co to ten Spinbox vůbec je? Spinbox je vlastní moderní mapové řešení společnosti T-MAPY s využitím open source technologií.

Spinbox_hero

T-MAPY Spinbox

Jak na základní práci s mapou?

Posun mapy a zoom

V prvním videonávodu si ukážeme, jak se v mapě posouvat a jak na zoom (přiblížení a oddálení mapy). Toto video spíše pro naprosté začátečníky, pokud jsou vám tyto termíny známé, v klidu můžete tento krok přeskočit.

Změna obsahu mapy a práce s vrstvami

Ve druhém se dozvíme, jak na změnu obsahu mapy, jak změnit podkladovou mapu (např. mapa ČÚZK x satelitní mapa), jak nastavit požadovanou průhlednost a jak na práci s vrstvami.

Vyhledávání v mapě

Ve třetím návodu si ukážeme, jak se dá v mapě jednoduše najít adresa či konkrétní parcela.

Měření v mapě

Ve čtvrtém a posledním videonávodu první části se dozvíme, jak lze v mapě elegantně a přesně měřit vzdálenosti či spočítat obvod a plochu vymezené oblasti.

To je pro první část vše. Příště si ukážeme tipy a triky jak na vylepšený tisk mapy. Stay tuned!

dopad_covid

Mapa dopadu COVID-19 na 0,7 milionu ekonomických subjektů

Všechny nás nyní zajímá, jaký dopad má COVID-19 na trhu, na firmy a živnostníky, jejich stávající i potenciální zákazníky nebo na konkurenci.
Díky spojení nejaktuálnějších dat z BizMachine Prospector a našich analytických map Corpis Maps vám můžeme poskytnout unikátní pohled na předpokládaný dopad koronaviru na ekonomické subjekty v ČR. Navíc v přehledné podobě na pár kliknutí. Jde o jedinečný způsob zobrazení jedinečné datové sady.
Odkaz na interaktivní mapu najdete níže!

Analytická mapa „Předpokládaný dopad COVID-19 na ekonomické subjekty“

Vytvořená mapa poskytuje agregovaný pohled na celkovou průměrnou hodnotu indikátoru „COVID-19“ (0 = negativní dopad až 100 = pozitivní dopad) vytvořenou firmou BizMachine.

Z analýzy jednoznačně vyplývá, že celkově nejhůře zasaženými jsou subjekty v krajích, které mají společnou hranici s Německem. Konkrétně jde o Karlovarský (hodnota indikátoru = 34,3), Liberecký (37,8), Ústecký (38,0), Jihočeský (39,7) a Plzeňský kraj (39,9). Nejmenší dopad pak můžeme sledovat v kraji Vysočina (43,6) a Zlínském kraji (43,0).

2020-05-04_11h31_15_2

Při pohledu na detail okresů a segment živnostníků vidíme, že vlivem pandemie koronaviru je negativně ovlivněna celá republika, především pak její západní část. Pozitivnější jsou hodnoty indikátoru „COVID-19“ v segmentu společností s ručením omezeným a akciových společností.

Chcete zjistit víc? Podívejte se na jednotlivé segmenty a detaily přímo do interaktivní analytické mapy Corpis Maps, odkaz najdete níže.

2020-05-04_11h31_32_2

Zajímá vás vyšší detail mapy až na úroveň jednotlivých firem? Vyzkoušejte si nyní ZDARMA BizMachine Prospector (data o firmách) i Corpis Maps (analytické mapy) a přesvědčte se sami, jak vám obě platformy pomohou zlepšit obchodní aktivity a zvýšit ekonomické výsledky.

Prospector (nástroj společnosti BizMachine) umožňuje přístup do obří živé databáze firem vhodné pro B2B obchod, marketing a datové či CRM týmy. Jedním z údajů, které jsou u subjektů v databázi k dispozici, je indikátor „COVID-19“ (*detailněji popsán níže), který klasifikuje subjekty podle předpokládaného dopadu současné epidemie na jejich provoz.

Corpis Maps (produkt společnosti T-MAPY) jsou konfigurovatelné analytické mapy. Pomáhají zefektivnit obchodní aktivity a zvýšit prodeje u stávajících i nových zákazníků pomocí analýz obchodních dat (např. aktivita obchodníků, prodeje, zákazníci, konkurence, servis) a zobrazení obchodního potenciálu (např. z dat BizMachine Prospector).

Indikátor C19 je koncipován jako syntetický indikátor nabývající normalizovaných hodnot 0-100, kde 0 představuje velmi zásadní negativní zásah do fungování subjektu a 100 představuje velmi silný pozitivní dopad na fungování subjektu. Do výsledné hodnoty indikátoru se promítají všechny pozitivní a negativní skutečnosti identifikované pro daný subjekt (tzv. markery). Jednotlivé markery mohou mít různé váhy. Normalizace je provedena na základě distribuce (shluků) výsledného skóre.

Při výpočtu C19 jsou zohledněny rozličné skupiny markerů (směr vlivu v závorce):

A. Předmět/obor podnikání za využití BizMachine proprietárních klasifikačních metod a algoritmů, např.:
● Zahraniční cestovní ruch (-)
● Zdravotnické služby (+)
● a další

B. Behaviorální indikátory dynamiky v aktivitě
● Aktivita v náboru zaměstnanců (+)
● Rozšiřování nebo obnova vozového parku (+)
● a další

C. Finanční a majetková situace
● Prostředky pokrývající méně než 1 měsíc provozu (-)
● Prostředky pokrývající více než 3 měsíce provozu (+)
● a další

D. Významnost napojení na veřejný sektor, plánováno v průběhu dubna
● Vysoký podíl objemu veřejných zakázek na obratu (+)
● a další

E. Míra zapojení do digitálního podnikání
● Online prodej/ e-shop jako prodejní kanál (+)
● Poskytování/využívání cloudových služeb (+)
● a další

Více informací o indikátoru C19 najdete zde.

COVID-19 map upscaled

Mapa trendů COVID-19 pro novináře a média

S ohledem na aktuální vývoj ve světě i České republice se tým Corpis Maps rozhodl přiložit ruku k dílu ve snaze o lepší vizualizaci informací o pandemii koronaviru COVID-19. Vytvořili jsme SPECIÁLNÍ ANALYTICKOU MAPU pro NOVINÁŘE A MÉDIA sledující mimo jiné mezidenní trendy vývoje situace v jednotlivých státech. Cílem této analytické mapy je usnadnit médiím práci se zjišťováním a odvozováním důležitých informací, faktů a trendů ze složitých datových sad.

V čem je mapa jedinečná?

Mapa zobrazuje nejaktuálnější dění, vývoj a trendy v jednotlivých zemích světa za poslední den.


Jaké informace můžete získat?

Během pár vteřin budete mít odpověď např. na tyto otázky:

 • V kolika zemích došlo za poslední den k úmrtí více než 100 osob? Které země to jsou?
 • Kolik je zemí (38), kde je aktuálně více než 500 nakažených? V kolika z těchto zemí se za poslední den někdo uzdravil (10) nebo zemřel (30)? Viz obr. níže.

Číslo vpravo ve filtrech udává vždy počet zemí, které odpovídají nastaveným filtrům!

Corpis Maps - COVID 19
 • Kolik je v zemi „Czechia“ vyléčených osob? O kolik % se za poslední den zvýšil počet vyléčených?
COVID-19 map2
 • Ve kterých zemích je do 1.000 nakažených a za poslední den se zde zvýšil počet vyléčených o nejméně 10 osob?
 • Ve kterých zemích je aktuálně nejméně nakažených z celkového počtu případů, tj. „Aktuálně nakažených (%)“?
 • a mnoho dalších…

Jaký je zdroj dat a jak často je mapa aktualizována?

Mapa vychází z oficiální datové sady Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CSSE), která je poskytována jednou denně v brzkých ranních hodinách. Mapu aktualizujeme každý den dopoledne. Chcete být informováni o aktualizaci mapy? Přihlaste se k emailovým notifikacím níže.


Jaké jsou podmínky použití mapy?

Odkaz na mapu, informace vyplývající z mapy včetně snímků obrazovky můžete publikovat bez jakéhokoliv omezení. V případě, že to bude možné, uveďte „Corpis Maps“ jako zdroj informací.

mam

T-MAPY se podílejí na rozvoji GIS v Moldavsku

T-MAPY společně s firmou GEOtest zpracovávají rozvojový projekt pro podporu implementace regionální strategie s využitím GIS dat v Moldavsku. Celý projekt se časově i procesně přesunul do své druhé poloviny a my se rádi podělíme o dílčí výsledky.

czech rep development_mini

První cestu jsme podnikli již na podzim roku 2018. Od té doby jsme navštívili Kišiněv a jeho okolní regiony již několikrát. Za tuto dobu se nám podařilo analyzovat situaci v SDI (Spatial Data Infrastructure) komplexním šetřením.

Oslovili jsme celkem 90 institucí, mezi které patřily všechna ministerstva a většina státních organizací, vědeckých institucí, univerzit a nevládních organizací. Cílem bylo jednak vyhodnotit odbornost a technické zázemí, a pak také identifikovat existující geodata v Moldavsku. Zjistili jsme, že základní geodata vynikají technickou kvalitou, bez zajištění jejich aktualizace však nebudou použitelná jako reference pro navazující data tematická. Metadata, geoportál a síťové služby jsou koncepčně, legislativně i implementačně aktuálně nejkomplexněji uchopeným pilířem.

v HK_mini
random_mini

Naopak kompetence a rozvoj lidských zdrojů představují jeden z nejslabších aspektů současného vývoje. Vysoká fluktuace kvalifikovaných pracovníků, jejich nedostatek ve veřejné správě, chybějící systém (celoživotního) vzdělávání paralyzují mnohé aktivity včetně integrace geoportálu a portálu otevřených dat. U tematických dat jsme vyhodnotili jejich stav, způsob distribuce, respektování standardů, popř. vyhodnocení potřeb a zájmu o chybějící prostorové informace.

Všechny tyto informace jsme přetavili do ukázky jednoduché mapové aplikace a také do našeho metainformačního systému EDAS.

random2_mini
IPR_mini

Další nedílnou součástí projektu byla četná školení GIS, která měla pod svými křídly firma GEOtest. Ta neustále probíhají na rozvojových agenturách, agentuře katastru a Ministerstvu zemědělství, životního prostředí a regionálního rozvoje. Školení byla zakončena odbornou cestou po ČR. Celkem 42 moldavských zájemců navštívilo postupně Brno, Hradec Králové a Prahu. Mezi navštívenými institucemi byly například Masarykova univerzita, Magistrát města Brna, Magistrát města Hradec Králové, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy či Česká informační agentura životního prostředí zakončená návštěvou České rozvojové agentury.

ŽP_mini

Mezi klíčové výstupy projektu patří analýza legislativních dokumentů, metodik a závazných dokumentů. Při analýze současného stavu moldavské národní infrastruktury prostorových dat bylo odhaleno šest tzv. legislativních úzkých hrdel. Návrhy legislativních opatření mají za cíl přispět ke zkvalitnění moldavské legislativy v oblasti prostorových dat. Současně jsou návrhy legislativních opatření vstupem pro vznikající moldavskou národní strategii v oblasti prostorových informací.

Corpis Maps Portal Hero

Představujeme nový Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio!

Byla vydána nová verze Corpis Maps.

„V posledních měsících jsme intenzivně pracovali na doposud nejzásadnější inovaci v historii produktu Corpis Maps. Naším cílem bylo vytvořit centrální místo, které umožní jednoduchou tvorbu manažerských map a komfortní sdílení uvnitř organizace nebo s veřejností. Výsledkem je jedinečný Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio, díky kterým maximálně využijete sílu manažerských map v soukromém sektoru i mimo něj.“

japo_xicht

Jaroslav Poláček

Corpis Maps Product and Partnership Manager

Správa map a uživatelů v Corpis Maps Portal

V rámci svého účtu můžete v Corpis Maps Portal vytvářet manažerské mapy a uživatele typu Administrator a Viewer, přičemž každý typ uživatele má odlišná práva. „Administrator“ má právo vytvářet a editovat manažerské mapy i uživatele. „Viewer“ má právo prohlížet mapy, které mu jsou přiřazeny.

sprava_uzivatelu

Nové Corpis Maps Studio

Corpis Maps Portal dostal nové Corpis Maps Studio (dříve Creator), ve kterém bez znalosti programování jednoduše vytvoříte a nasdílíte libovolnou manažerskou mapu. Všechny důležité funkce máte ihned k dispozici stejně jako okamžitý náhled na mapu, kterou vytváříte.

Corpis_Maps_Studio

Upload dat pomocí Drag and drop oblasti

Při tvorbě mapy můžete nově využít skvělou novou funkci „Upload“ zdrojových dat (CSV nebo JSON formát) pomocí výběru z disku nebo přetažením do Drag and drop oblasti. Je to tak snadné! Jako alternativa zůstává možnost načítat data z URL adresy.

Upload_dat

Sdílení mapy

Každou mapu můžete sdílet napříč vaší organizací nebo s veřejností (včetně iframe). Při konfiguraci mapy klikněte na tlačítko „Share“ a vyberte, komu udělíte přístup k mapě.

Sdileni_mapy

Další informace o Corpis Maps Portal a Corpis Maps Studio

Jednotlivé funkce nového Corpis Maps Portálu budeme podrobněji popisovat v sekci Blog na webu Corpis Maps.

Dostupnost

Všichni Corpis Maps integrační partneři, solution partneři a zákazníci mají okamžitý přístup k této nové verzi..

Máte zájem o Corpis Maps demo mapu obsahující vaše data?

Chtěli byste integrovat Corpis Maps do vašeho produktu (CRM, ERP, E-commerce, …)?

hero2

WEBGIS Prahy 2 pokračuje v rozkvětu a počítá další úspěchy

Loňský výzkum agentury Datank ukázal, že městská část Praha 2 je nejlepším místem pro podnikatele v metropoli za posledních deset let. Zvítězila totiž v dlouhodobém výzkumu Město pro byznys desetiletí, který oceňuje kvalitní výsledky v oblasti podnikatelského prostředí i přístup veřejné správy. Za poslední dekádu získala městská část titul Město pro byznys již čtyřikrát.

Oceneni

Jedním z důležitých faktorů pro udělení tohoto titulu je kvalita a podpora webových stránek. T-MAPY mají proto velikou radost, že mohou pomáhat s částí webu věnované GIS.

Ten úspěch je dán stabilitou městské části, její jednoznačnou orientací a vývojem. My se samozřejmě dlouhodobě snažíme podnikatele podporovat. Za poslední tři roky se nám například podařilo udělat velmi podrobnou mapu podnikatelského prostředí Prahy 2 a daří se nám i její aktualizace. To, co je na tom nejlepší, je interaktivnost a podnikatelé pochopili, že to není jenom naše prezentace, ale sami se na vývoji mapy aktivně podílejí. Mapa je aktuální, živá a všechny to v podstatě baví,“ uvádí tajemník MČ Prahy 2 Michal Kopecký.

WebGis Praha 2_mini

Městská část Praha 2 má bezesporu jeden z nejlépe fungujících webových GIS určených i pro širokou veřejnost. Je naším největším uživatelem aplikace GIS objekty (evidují více než 7 000 zájmových bodů). Na jejich mapovém portálu může každý nalézt důležité informace publikované v tematicky rozdělených aplikacích, jmenujme např. Mapu dopravy, Mapu veřejného prostranství, Mapu odpadového hospodářství, Informační mapu nebo interaktivní aplikaci Děti vítány.

deti_vitany_mini
veřejná doprava IZS

Aktuální témata a výzvy v oblasti veřejné dopravy a podpory činnosti složek IZS

V průběhu let, ve kterých se cíleně věnujeme oblasti IT podpory činnosti složek Integrovaného záchranného systému a subjektů v oblasti veřejné dopravy, vznikla řada produktů, které nyní tvoří páteř naší nabídky v těchto oblastech.

Jedním z klíčových slov charakterizujících naši nabídku je “dispečink”. Produkty charakterizované tímto klíčovým slovem dodáváme jak v podobě GIS modulu operačního dispečinku Hasičského záchranného sboru či zdravotnických záchranných služeb, tak kompletního systému dispečerského řízení veřejné dopravy či dispečinku dopravy na vodních cestách.

dispe_mini

V oblasti činnosti složek IZS se uplatňují také naše specializované produkty, jako např. GIS pro výjezdová stanoviště, či naopak obecněji použitelné technologie z rodiny Terinos, který reprezentuje naši nejnovější cestu k tvorbě GIS aplikací s využitím Esri technologií.

splashcreen-2000

Uživatelům v oblasti veřejné dopravy také nabízíme řadu produktů, které spolu s dispečinkem veřejné dopravy tvoří celý “ekosystém” vzájemně provázaných aplikací a technologií. Z této rodiny produktů jmenujme např. podpůrné aplikace typu Pasport zastávek či modul pro generování sítě linek spojů, mobilní i webové aplikace pro cestující veřejnost, geoanalytické aplikace a další subsystémy reportů, manažerských výstupů a geoanalytického zpracování dat aj.

webova_aplikace_IDSOK-vybrany_vlakovy_spoj

V obou zmiňovaných oblastech, tedy v oblasti IZS i dopravy nás kromě dalšího rozvoje stávajících produktů čekají některé významné výzvy vyplývající z obecných trendů v obou oblastech. A jaké trendy to jsou? Tak např. rostoucí požadavky na vytěžování dat, analýzy a business intelligence či rozvoj systémů reagujících na aktuální situaci směrem k systémům modelujícím a predikujícím vývoj situace. Významně se také zvyšuje tlak na maximální personalizaci aplikací a služeb veřejnosti v oblasti dopravy i IZS.

Oblastí dopravy dále viditelně hýbou témata veřejné dopravy v rámci konceptů Smart City/Region či myšlenky přechodu od integrovaných dopravních systémů k integraci různých nezávislých módů dopravy vč. systémů komplexně mobilitních. Tak bychom mohli ještě pokračovat, nicméně i z uvedeného je zřejmé, že oblasti IZS a dopravy nejsou oblastmi rigidními, ale že se v nich naopak děje spousta zajímavého a inspirativního, což i nás v dobrém slova smyslu nutí inovovat a přicházet s našimi vlastními novými myšlenkami a produkty.

Copyright © 2023 | T-MAPY spol. s r.o.