Analytická mapa kriminality T-MAPY

Analytická mapa kriminality - Nástroj pro prevenci kriminality ve městech

Analytická mapa kriminality od T-MAPY je unikátní aplikací svého druhu a detailně zpracovává a vyhodnocuje data kriminality poskytované Policií ČR. Jde o kombinaci přehledného geografického zobrazení v mapě a přesných statistik. Právě statistiky a analytické filtry poskytují uživatelům jedinečný pohled na data kriminality, který jsou do mapy načítána přímo z oficiálních dat Policie ČR (případně i městské policie). Mapa je určena pro interní potřeby měst k prevenci kriminality.

Analytická mapa kriminality

Bezpečnost představuje jedno z nejdůležitějších témat v celé společnosti.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Dynamické barevné odlišení deliktů v mapě dle jejich stavu.
Vpravo v panelu "Filtry" můžete vidět detailní statistiky (např. celkový počet deliktů v mapě, počet deliktů ve dne/v noci, počet trestných činů/přestupků, atd.).

2022-02-22_12h40_05

"Analytická mapa kriminality od T-MAPY předčila naše veškerá očekávání, které jsme si od využití dat kriminality slibovali.
Hlavní výhodu tohoto řešení spatřujeme v analytických funkcionalitách a především v široké škále možností filtrování dat Policie ČR".

jiri_jelinek_miniMgr. Jiří Jelínek, Praha 2

Mgr. Jiří Jelínek

úřad městské části Praha 2
mc-p2-logo

Přínos mapové analytiky pro data kriminality

“Data kriminality mají vysokou společenskou hodnotu a vliv na kvalitu života všech obyvatel. Proto jsme vyvinuli Analytickou mapu kriminality, která načítá data Policie ČR a rozšiřuje jejich popisnou část na dvojnásobek. Cílem bylo poskytnout uživatelům z řad měst nejdetailnější geografický a statistický pohled na všechny trestné činy i přestupky a pomoci tak s prevencí jejich výskytu,” doplňuje Jaroslav Poláček, Product Manager z analytického týmu T-MAPY.

Mapa obsahuje pečlivě vybrané vizualizace a funkce doplněné o detailní statistiky deliktů. Tato kombinace pomáhá uživatelům rychle a přesně vyhodnocovat strukturu deliktů. Dále je k dispozici vyhledávání, tisk do PDF a JPEG, tvorba uživatelských zájmových polygonů, možnost kombinace filtrů, atd. Data mohou být navíc doplněna o přestupky poskytnuté městskou policií.

clustery_mini

Výskyt a četnost trestných činů v uživatelem definovaném polygonu.

Analytická mapa kriminality T-MAPY

Součástí každého deliktu je podrobný popis dle údajů Policie ČR.

Zaujala vás Analytická mapa kriminality?

Kontaktujte nás, rádi vám představíme možnosti nasazení i ve vašem městě a poradíme se získáním dat od Policie ČR.

koordinace-vykopovych-praci-banner-1

Méně uzavírek a plynulejší silniční provoz díky koordinaci výkopových prací

Dobré plánování oprav a dalších stavebních prací na pozemních komunikacích, nebo v jejich blízkosti, má přímý vliv na plynulost silničního provozu. Díky aplikaci Koordinace výkopových prací (KVP) získáte nástroje pro efektivní správu a plánování těchto stavebních akcí ve vašem městě.

Interní část KVP je určena pracovníkům příslušného odboru. Najdete zde nástroje pro správu a sdílení všech informací o právě realizovaných i plánovaných stavbách na pozemních komunikacích. Jak konkrétně vám KVP pomůže?

Pomocí nástrojů v sekci workflow můžete přehledně sledovat, jak stavební projekty prochází interními schvalovacími procesy na jednotlivých odborech. V každém okamžiku přesně víte, kde čeká projekt na vyjádření. Najdete zde i všechny příslušné dokumenty.

koordinace-vykopovych-praci-workflow

Díky workflow máte neustále přehled o tom „kdo má danou žádost na stole”.

Nástroje v sekci Uzavírky vám umožní evidovat všechny informace související s touto agendou. Jedná se například o žádosti o souhlas s uzavírkou, termíny, plánované objízdné trasy a dopravní omezení, i informace o tom, kdo je zodpovědný za instalaci dočasného dopravního značení.

Pro efektivní plánování výkopových prací využijete funkci Souběhy. Díky ní si snadno zobrazíte již naplánované stavby v dané lokalitě, případně v daném termínu. Významně tak můžete omezit opakované uzavírky v jedné lokalitě a zvýšit průjezdnost komunikací vašeho města.

kvp_soubehy

Díky funkci Souběhy snadno zjistíte, zda je již pro danou lokalitu naplánována jiná uzavírka.

Vedle interní části je součástí řešení i veřejná aplikace. Ta slouží k představení schváleného harmonogramu veřejnosti. V interaktivní mapě najdou obyvatelé města informace o aktuálních uzavírkách i případných objízdných trasách. Veřejná aplikace obsahuje také agendovou část, kde mohou například investoři vyhledat relevantní informace o chystaných výkopových pracích v dané lokalitě s výhledem na několik let dopředu.

kvp_harmonogram_schvaleny_verejna_aplikace_min

Informace z veřejného harmonogramu výkopových prací využijí i soukromé firmy, které stavby na komunikacích realizují.

Chcete naživo vidět, jak KVP vypadá? Veřejnou část aplikace si můžete prohlédnout na Mapovém portálu města Brna: Koordinace výkopových prací (mapa + agendová část Harmonogram schválený) a samostatná Mapa koordinace výkopových prací a uzavírky.

Další informace o KVP naleznete na produktovém webu Koordinace výkopových prací. Pokud vás aplikace zaujala a máte zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

fúze_hero

Firmy Mapa Slovakia Digital a T‑MAPY Slovensko dokončily svoji fúzi a spojily se v jednu silnou a konkurenceschopnou společnost

Dovolujeme si tímto oznámit oficiální sloučení firem Mapa Slovakia Digital s.r.o. a T‑MAPY Slovensko s. r. o.
Společnost bude nadále vystupovat pod jedním názvem T‑MAPY s. r. o.

Proběhlá fúze je dalším z kroků naší strategie směřující k větší agregaci subjektů na poli geomatiky a představuje skvělou příležitost k posílení portfolia našich produktů a služeb” říká Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti T‑MAPY. „Propojením know-how obou firem výrazně vzroste naše společná schopnost kvalitně se pohybovat na poli GIS, správy majetku, 3D GIS a BIM či AM/FM jak z pohledu softwarových řešení, tak z pohledu geodat na česko-slovenském trhu geomatiky. Jsme pevně přesvědčeni, že vzniklý subjekt má jasný synergický potenciál a bude pozitivně přijat jak zákazníky, tak partnery obou společností.

Mgr. Jan Gašpárek, výkonný ředitel T‑MAPY s. r. o., k fúzi dodává: “Fúzi vítáme a těšíme se na budoucí spolupráci. Nástupnická firma T‑MAPY s. r. o. bude velmi silná v kompletním řešení problematik geomatiky v širším kontextu. Toto spojení nám umožňuje využít širokou škálu synergií, představit trhu nové unikátní produkty a integrovaná řešení a dále zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

T-WIST_REN_G_nahled2

T‑WIST REN aplikace pro každodenní práci s daty katastru nemovitostí

S jakými daty pracují naši zákazníci z městských úřadů nejčastěji? Jednoznačně s daty katastru nemovitostí (KN). Informace o nemovitostech (pozemcích, budovách a jednotkách) a jejich vlastnících, věcných břemenech či probíhajících řízeních využívají denně pracovníci správy majetku, stavebního úřadu, investic a mnozí další.

Pro jednodušší a efektivnější práci s těmito daty využívají městské úřady aplikace, které umí pracovat s lokální databází KN importovanou pomocí výměnného formátu ČÚZK. T‑MAPY pro tyto účely nabízí aplikaci T‑WIST REN, díky které mohou uživatelé s daty pracovat i takovým způsobem, který dálkový přístup do KN neumožňuje (např. provádět hromadné vyhledávání parcel, vyhledávání grafickým výběrem, vyhledávání parcel podle vlastníka, generování sestav a mnohé jiné úkony).

Tyto aplikace znatelně urychlují procesy na úřadu, i díky tomu se staly nezbytnou součástí každodenní práce úředníků. V souvislosti se změnami v poskytování dat ze strany ČÚZK, ke kterým došlo v posledních letech, začala řada úředníků opět využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. To vedlo k významnému zpomalení rutinních činností. Uživatelé aplikace T‑WIST REN však takto postupovat nemusí! Aplikaci jsme hned po zavedení změn upravili, aby s ní i nadále mohli naši uživatelé pohodlně pracovat tak, jak byli doposud zvyklí.

Anonymizace poskytovaných údajů

K jakým změnám tedy došlo? V první řadě se jednalo o anonymizaci osobních údajů, kdy ČÚZK s odkazem na směrnici GDPR odstranil z výměnného formátu osobní údaje vlastníků. Pokud uživatel tyto údaje potřebuje, musí si je vyžádat prostřednictvím WSDP (webových služeb dálkového přístupu). V obecné praxi to znamená, že uživatel si vyhledá příslušnou parcelu a prostřednictvím speciální funkce se musí on-line dotázat na jejího vlastníka. Během tohoto dotazu dojde na straně ČÚZK k zaevidování uživatele, který o danou informaci žádal.

Téměř všichni výrobci aplikací pro práci s daty KN se s touto situací vyrovnali, ve většině případů ale došlo k významnému omezení dosavadní funkcionality. Vyhledané osobní údaje se často jen jednorázově zobrazí a při další práci s parcelou je nezbytné se na ně znovu dotázat. Pracovníci úřadů tím pádem ztratili motivaci s aplikacemi pracovat a začali využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. Návratem k vyhledávání po jedné parcele a používáním veřejného přístupu došlo k významnému zpomalení rutinních činností. T‑WIST REN je ale jiný!

dalkovy-pristup-do-KN-pro neregistrovane

U řady aplikací došlo k omezení dosavadní funkcionality. I proto je úředníci přestali využívat a data KN vyhledávají přes dálkový přístup. T‑WIST REN je ale jiný. Aplikaci jsme upravili tak, aby s ní uživatelé mohli i nadále plnohodnotně pracovat.

T‑WIST REN G

V T‑MAPách jsme řešili, jak splnit podmínky definované ČÚZK a zároveň zachovat uživatelům dosavadní komfort práce s daty KN. Výsledkem je nová verze T‑WIST REN G, ve které došlo k propojení databáze aplikace se službami ČÚZK. Jak to funguje?

Po spuštění aplikace si uživatel vyhledá příslušnou parcelu, nebo skupinu parcel. Následně zobrazený seznam parcel sice neobsahuje osobní údaje, ale jednoduchou funkcí se uživatel dotáže buď jen na vlastníky, nebo na vlastníky a účastníky řízení. Proběhne on-line dotaz do ISKN a požadované „odanonymizované“ údaje se naplní do lokální databáze aplikace T‑WIST REN a zůstanou tam uložené. Při další práci už lze v datech vyhledávat podle odanonymizovaných údajů, oprávněným uživatelům se údaje o vlastnících zobrazují bez nutnosti dalších on-line dotazů do ISKN. Pracovníci úřadu tak mohou dále pohodlně pracovat s daty KN tak, jak byli zvyklí (používat hromadné vyhledávání atp.).

T-WIST_REN_G

V T-WIST REN G přibyly nové ikony. Ty uživatele informují, zda ve vybraných datech existují záznamy s anonymizovanými údaji. Červené ikony znázorňují anonymizované údaje. Pokud je ikona šedá, znamená to, že oprávněný uživatel z úřadu již ČÚZK o kompletní údaje požádal. Tato data jsou nyní uložena v lokální databázi a lze s nimi dále pracovat běžným způsobem.

V roce 2021 došlo ze strany ČÚZK k další změně. Tou je zavedení povinnosti přihlášení i ve veřejném přístupu do KN, případně využití jednorázového přístupu se zadáním kontrolního kódu. Tím se dále zkomplikovala práce s daty KN přes dálkový přístup.

Pokud denně pracujete s daty KN a i nadále používáte „provizorní“ a komplikovaný dálkový či dokonce veřejný přístup, vyzkoušejte T‑WIST REN G. Po standardním přihlášení uživatele tato aplikace nevyžaduje žádné další přihlašování nebo zadávání kontrolních kódů a umožňuje plnohodnotnou práci s daty KN s veškerou přidanou hodnotou, na kterou byli uživatelé zvyklí před změnami zavedenými ČÚZK po roce 2019.

Co všechno T‑WIST REN G umí?

 • Hromadné vyhledávání parcel včetně hromadného odanonymizování vlastníků.
 • Kombinaci databázového a grafického vyhledávání zákresem v mapě (výběr bodem, linií, polygonem nebo kružnicí).
 • Pokročilé hledání podle parcely, budovy, listu vlastnictví, jednotky nebo vlastníka.
 • On-line přístup do aktuální, celorepublikové databáze vlastníků.
 • Jednoduché vyhledání/přidání sousedních parcel k již vybraným parcelám.
 • Generování elektronicky podepsaných výpisů z listu vlastnictví (i hromadné).
 • Generování sestav z vybraných záznamů (soupisy parcel, soupisy parcel s vlastníky, s celkovou sumou výměr atd.).
 • Přidávání informací o pronájmech, záborech, investičních záměrech atd., a to nejen k celým parcelám, ale i k libovolnému, uživatelem definovanému území.
 • Automatickou vizualizaci majetku města a majetku významných vlastníků.
 • Automatickou vizualizaci parcel podle způsobu využití, počtu vlastníků atd.
 • Responzivní aplikaci pro práci s katastrem nemovitostí v terénu na mobilním zařízení.
 • Integraci mapového okna T‑WIST REN se stavebním úřadem VITA.

Jestliže aplikaci T‑WIST REN G již máte, ale nejste si jisti, jak ji naplno využít, kontaktujte svého projektového manažera za T‑MAPY. Rádi Vám odpovíme na všechny dotazy, a v případě zájmu zajistíme školení.

Kromě aplikace T-WIST REN nabízíme i mapové a geolokační služby pro práci s katastrem, parcelami a adresami.

volby3

Volby 2021: Naše mapa ve volebním studiu TV Nova

Volby do poslanecké sněmovny letos přitáhly velkou pozornost nejen ve volebních místnostech, ale také na televizních obrazovkách. Pokud jste zvolili volební studio TV Nova, určitě vám neuniklo, že veškeré výsledky byly prezentovány národu v interaktivní analytické mapě. V mapě od společnosti T-MAPY, která jako jediná umožnila pohled až na detail volebních okrsků!

volby2

Cílem bylo divákům TV Nova poskytnout mapovou analytiku až do toho největšího detailu, který ostatní média nenabízela. Moderátorce TV Nova tak mapa umožnila jednoduše odhalit a správně interpretovat rozdílné výsledky i v rámci jednotlivých měst. Často se totiž preference rapidně měnily s ohledem na to, zda šlo o oblasti s rodinnými domy, či o okrsky s bytovými domy v centru.

studio_min

My jsme samozřejmě rádi, že si TV Nova vybrala pro komplexní vizualizaci výsledků voleb opět mapu od nás. Věříme, že divákům přinesla přehlednou orientaci o tom, jak se volilo v jednotlivých okrscích v rámci měst a krajů.

pruhonice_min

Mapa aktuálních volebních výsledků byla vytvořená v prostředí Spinbox společnosti T-MAPY s. r. o.

Práce s daty katastru nemovitostí

Práce s daty katastru nemovitostí

Jak na vyhledávání v mapě?
Jak se dají v mapě měřit vzdálenosti?
Jak vytvořit pdf soubor s mapou s konkrétními vrstvami a legendou?
Jak na přichytávání v mapě?
Jak vyhledat a přidat do výběru sousední parcely?Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek vám přinese nový seriál vzdělávacích článků, které budou v rubrice Jak na to vycházet v příštích měsících. Ze zkušeností s každodenním používáním T-MAPY aplikací, videonávodů a občas i nějakých tipů a triků se dozvíte, jak s našimi aplikacemi pracovat co nejefektivněji.

V předchozím článku jsme se věnovali editačním nástrojům, konkrétně převzetí geometrie, práci s délkami a kolmicemi a jak na rozdělení záznamu. V následujícím textu jsou popsány základní úlohy při práci s daty katastru nemovitostí.

Práce s daty katastru nemovitostí

Hledání konkrétních parcel

V T-WIST REN máte hned několik možností, jak vyhledávat parcely.

V tabulkové části aplikace v nástroji “Výběr” zvolte danou obec, katastr a zadejte číslo parcely. Po kliknutí na “Vyhledat” se hledaná parcela zobrazí do mapy a současně se v tabulkové části se vypíší podrobné informace o vlastnících, příslušném LV a budovách na parcele. Pokud hledáte více parcel, zapište příslušná parcelní čísla oddělená čárkou, nebo pomocí intervalu. Zobrazení zadaného filtru provedete kliknutím na tlačítko “Zrušit výběr”.

Informace o parcelách lze zobrazit také přímo z mapy. Nejprve zvolte, zda budete vybírat pomocí bodu, linie, nebo plochy (nástroje “Přidat nový bod/linii/polygon”). Po dokončení tvaru se v tabulkové části aplikace vypíší souřadnice zakresleného objektu. Po kliknutí na tlačítko “Vyhledat” aplikace vypíše seznam všech parcel, které (i jen z části) leží v zakresleném tvaru.

Vyhledávání sousedních parcel

Pro různé úlohy je potřeba zjistit informace o sousedních parcelách. Jak na to? V mapě označte jednu, nebo více parcel, pro které chcete vyhledat sousední parcely. Nad tabulkovým výčtem parcel vyberte nástroj “Vybrat sousedy” a všechny sousední parcely se vypíší do tabulky. Po kliknutí na nástroj “Do mapy” se tyto zobrazí v mapě. Při použití tohoto nástroje nejsou původní parcely do výběru zahrnuty. Chcete-li do výběru zahrnout i původní parcely, použijte nástroj “Přidat sousedy”.

Zobrazení podrobností o parcele

Detailní informace o parcele lze zobrazit pomocí nástroje v levé části každého záznamu. Po kliknutí na tuto šipku se vypíší informace o vlastnících, listu vlastnictví a budovách na dané parcele.

Pokud chcete tyto informace zobrazit ve formě listu vlastnictví, aktivujte u příslušného záznamu “další nástroje” a klikněte na “výpis z LV”. Tato sestava (stejně jako informace o parcele) je vytvářena z dat uložených v aplikaci. Je proto generována velmi rychle, ale její aktuálnost závisí na četnosti aktualizace dat v T-WIST REN.

Potřebujete-li pracovat s aktuálně platnými údaji, můžete si vybranou sestavu nechat vygenerovat ze služeb ČUZK. Vyberte parcelu, u příslušného záznamu aktivujte šipku “Další nástroje” a vyberte “Sestavy ČUZK”. Otevře se nové okno s dálkovým přístupem ČUZK, kde vyberete typ sestavy. V případě sestavy “List vlastnictví” budou na výpisu uvedeny kompletní informace o všech parcelách v daném LV. Těch může být mnoho (např. pokud se jedná o majetek obce) a generování výpisu pak bude trvat dlouho. V takovém případě je vhodnější zvolit jednodušší sestavu “Informace o parcele”. Dále zadáváte účel výpisu a číslo jednací. T-WIST REN odešle požadavek na server ČUZK a následně zobrazí vygenerovanou sestavu.

Data KN a GDPR

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR se změnil přístup ke katastrálním datům. Katastrální úřad nyní poskytuje data o vlastnících pouze v anonymizované podobě. Oprávnění uživatelé mohou tyto údaje získat pomocí služeb komunikujících on-line se servery ČÚZK. Nástroje pro „od-anonymizaci“ dat jsou nyní součástí aplikace T-WIST REN G. Výše uvedené postupy popisují práci s již neanonymními daty. Pro více informací nás kontaktujte.

V následujícím článku se budeme věnovat Pasportu komunikací.

MAS_Zubri_banner_louka

Podpořené projekty MAS Zubří země

Řada měst publikuje své strategické záměry prostřednictvím veřejných interaktivních map. Nedávno jsme například psali o Mapě investičních akcí ve Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. Díky ní může vedení města seznámit občany s projekty, které se podařilo realizovat, i představit své investiční plány do budoucnosti.

Podobně, tj. prostřednictvím veřejné mapové aplikace, informuje MAS Zubří země občany svého regionu o projektech podpořených v rámci dotačních programů.

MAS_Zubri_podporene_projekty_m

Díky mapě Podpořené projekty mají občané přehled, jak konkrétně jsou využity finanční zdroje v jejich regionu.

MAS (místní akční skupina) Zubří země, o.p.s. je společenství subjektů ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž společným cílem je rozvoj daného území. Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků (dotací). Ročně jsou skupinou posuzovány desítky projektů, v rámci různých dotačních výzev, pro neziskový, soukromý i veřejný sektor. Veřejná interaktivní mapa představuje ideální způsob, jak jednoduše a přehledně zprostředkovat jak informace o projektech, které žádají o finanční podporu, tak i o výsledném přidělení/nepřidělení dotace.

Mapa Podpořené projekty zobrazuje všechny projekty posuzované v rámci MAS. Jednotlivé projekty jsou zobrazeny jako body v dané lokalitě, pro zvýšení přehlednosti jsou barevně rozlišeny podle dotační výzvy (IROP, OPZ, OPŽP a PRV). Po kliknutí na příslušný bod se zobrazí podrobné informace k projektu: název, anotace, stav, podpořený sektor a řada dalších údajů včetně fotografií a odkazů na další doplňující dokumenty. Posuzované projekty je také možné filtrovat podle celé řady kritérií: dotační program, stav projektu, podpořený sektor a další.

MAS_Zubri_podporene_projekty_filtr_m

V interaktivní mapě jsou zobrazeny desítky projektů, filtrování tak představuje velmi užitečný nástroj. Na tomto obrázku jsou například zobrazeny pouze aktuálně realizované projekty. Informační okno vpravo obsahuje detailní údaje o vybraném projektu.

Mapa podpořených projektů je pro MAS skvělý způsob, jak přehledně a transparentně komunikovat svoji činnost. Umožňuje zprostředkovat veřejnosti informace o tom, pro které konkrétní projekty v rámci jakých dotačních výzev se MAS podařilo zprostředkovat finanční podporu.

Zaujala Vás mapa investičních/podpořených projektů a chtěli byste ji i ve svém městě, či regionu? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

umbrella_street_lights

Pasport veřejného osvětlení umí víc, než jen evidovat lampy a stožáry (2. část)

V první části článku jsme psali o výhodách propojení dat Pasportu veřejného osvětlení a Digitální technické mapy v Havlíčkově Brodě a také o tom, jaké objekty evidují v aplikaci PVO v Jihlavě. Začátek článku najdete zde.

Ve druhé části článku se dočtete, jak v Klášterci nad Ohří pomocí PVO evidují údaje o revizích a opravách veřejného osvětlení. Dozvíte se, že data pasportu tvoří nezbytný podklad řady strategických dokumentů a ukážeme vám, jak výstupy Generelu veřejného osvětlení prezentují veřejnosti v Hradci Králové. Také naznačíme, co všechno umí Chytré veřejné osvětlení.

Revize, opravy, záruky

Každá obec je ze zákona povinna veřejné osvětlení nejen zřídit a provozovat, ale i řádně spravovat. Na údržbu veřejné osvětlovací soustavy proudí nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu. Proto je důležité opravy a revize veřejného osvětlení evidovat.

Aplikace PVO umožňuje u jednotlivých rozvaděčů, lamp, stožárů, kabelů i dalších prvků zaznamenat datum opravy, její popis, cenu, kdo opravu provedl a další údaje. Systém nabízí také možnost zaslání automatické e-mailové notifikace o blížícím se termínu revize, nebo konci záruční doby provedené opravy. Díky nastavení různé úrovně přístupových práv lze aplikaci zpřístupnit i mimo danou organizaci a využít ji i pro plánování prací (například pracovníky technických služeb).

“Díky možnosti evidovat opravy k jednotlivým prvkům pasportu veřejného osvětlení máme přehled nejen o četnosti poruch a množství vyměňovaných svítidel a světelných zdrojů, ale i o celkových nákladech spojených s opravami.”

Bc. Michal Dlouhý

Městský úřad Klášterec nad Ohří
pvo_opravy_klasterec_m

Řádná evidence oprav a revizí prvků veřejné osvětlovací soustavy poskytuje přehled o četnosti poruch i celkových nákladech na údržbu veřejného osvětlení.

Podkladová data pro strategické dokumenty

Kvalitně vedená data v pasportu veřejného osvětlení jsou nezbytným podkladem pro vypracování řady strategických dokumentů. Jedním z nejčastějších je tzv. Energetický audit, který posuzuje aktuální stav soustavy veřejného osvětlení obce a potenciál úspor v této oblasti. Kromě toho, že se jedná o důležitý dokument pro strategická rozhodnutí obce, je také spolu s pasportem veřejného osvětlení a dalšími dokumenty nezbytným podkladem v žádostech o dotace (např. na obnovu osvětlovací soustavy a pořízení a optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení).

Dalším koncepčním dokumentem je Generel veřejného osvětlení. Tento komplexní strategický dokument definuje koncepci města v oblasti veřejného osvětlení. Vychází z dat pasportu veřejného osvětlení a je po schválení radou města závazný pro projektování, výstavbu, údržbu a provoz veřejného osvětlení na území města.

Pro jednoduchou a přehlednou prezentaci generelu veřejného osvětlení jsme pro město Hradec Králové vytvořili webovou mapovou aplikaci. Obyvatelé města se tak mohou snadno seznámit s aktuální stavem veřejného osvětlení (včetně podrobných informací jako je chromatičnost, typ svítidla, třída svítivosti …) i návrhem jeho obnovy a modernizace.

pvo_generel_hk_m

V mapové aplikaci Generel veřejného osvětlení se občané Hradec Králové mohou snadno seznámit se současným stavem veřejného osvětlení i návrhem jeho obnovy a modernizace.

Chytré veřejné osvětlení

Pro města, která chtějí využít naplno potenciál nejmodernějších technologií, nabízíme rozšíření PVO s názvem Chytré veřejné osvětlení. Ve spolupráci s partnerskou firmou zajistíme osazení lamp veřejného osvětlení speciálními moduly a propojíme je s naší aplikací. Uživatel tak získá nejen on-line data o stavu svítidel, ale také možnost celou soustavu veřejného osvětlení efektivněji řídit a spravovat. Co konkrétně Chytré veřejné osvětlení umí? Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách.

umbrella_street_lights

Pasport veřejného osvětlení umí víc, než jen evidovat lampy a stožáry (1. část)

Povinnost vést evidenci veřejného osvětlení je obcím dána stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Vhodné evidenční nástroje jim nejen usnadní splnění výše zmíněného závazku, ale zároveň umožní i snížit náklady spojené se správou městského/obecního majetku. Zajímá Vás jak?

Pasport veřejného osvětlení (PVO) od firmy T‑MAPY je přehledná webová aplikace pro evidenci veřejného osvětlení a souvisejících prvků, kterou denně používají desítky měst i menších obcí. S jakými dalšími úkoly vedle snadné digitální správy prvků veřejného osvětlení jim aplikace PVO pomáhá?

V první části článku se dozvíte, jak v Havlíčkově Brodě s pomocí PVO řeší zlepšení Digitální technické mapy, a jak doplňková funkce této aplikace usnadňuje práci úředníkům v Jihlavě.

Propojení s technickou mapou

Digitální technická mapa (DTM) je ucelené mapové dílo, které podrobně popisuje skutečný stav přírodních a technických objektů a zařízení v daném území. Je velmi důležitým zdrojem informací pro efektivní správu města. Data DTM jsou v pravidelných intervalech aktualizována, v mezidobí ale samozřejmě dochází ke změnám. Kde získat aktuální data?

Velmi chytře to v naší mapové aplikaci vyřešili v Havlíčkově Brodě. Na základě požadavku tohoto zákazníka jsme připravili automatické propojení aplikace Technická mapa a Pasportu veřejného osvětlení (PVO). S PVO se pracuje na denní bázi a je proto ideálním zdrojem aktuálních dat. Do technické mapy přibyly dvě nové mapové vrstvy zobrazující umístění stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Snadno tak lze porovnat například zákres umístění elektrického kabelu podle DTM ve srovnání s aktuálními daty pasportu.

“Uvědomili jsme si, že jsou v DTM stále místa, kde z různých příčin nemáme data kabelového vedení veřejného osvětlení k dispozici (např. pokud nebylo umístění kabelů zaměřeno při realizaci, nebo byla data převzata od jiného subjektu). Pasport veřejného osvětlení nám ale tyto informace poskytuje. Díky doplnění vrstev z pasportu do aplikace Technická mapa máme neustále k dispozici aktuální data stožárů a kabelů veřejného osvětlení. Průběžně tak můžeme odstraňovat případné nesoulady mezi těmito dvěma datovými sadami.”

Ing. Vladimír Kučírek

Městský úřad Havlíčkův Brod
pvo_dtmm_hb_m

Díky automatickému propojení s PVO je možné v aplikaci Technická mapa zobrazit aktuální data o umístění kabelů a stožárů veřejného osvětlení.

Evidence objektů na stožárech

Co má společného vánoční výzdoba, závěsný květináč a reproduktor veřejného rozhlasu? Všechno jsou to objekty upevněné na stožárech veřejného osvětlení. Aplikace PVO obsahuje i speciální agendu pro evidenci takovýchto objektů. Naši zákazníci zde vedle již zmíněných prvků spravují data o reklamách, dopravních značkách, kamerách, zastávkách MHD a další. Typ objektu si uživatel definuje sám podle svých konkrétních potřeb.

“Pasport veřejného osvětlení od f. T‑Mapy máme na našem úřadu již řadu let. Agendu pro evidenci objektů, která je součástí pasportní aplikace, používáme pro správu a plánování různých prvků, které jsou na stožárech upevněny - reklamy, reproduktory, kamery atd. Z hlediska rozsahu agendy veřejného osvětlení se sice jedná jen o doplněk, ale pro evidenci těchto objektů je velmi užitečný.”

Mgr. Jana Košábková

Magistrát města Jihlavy
pvo_objekty_jihlava_m

PVO umožňuje evidovat i nejrůznější prvky upevněné na stožárech veřejného osvětlení - reproduktory, reklamy, prvky vánoční výzdoby i závěsné květináče.

V pokračování článku se dozvíte například to, že díky PVO mají v Klášterci nad Ohří přehled o nákladech spojených s provozem a údržbou veřejné osvětlovací sítě. Ukážeme vám, jak v Hradci Králové přehledně a srozumitelně seznamují veřejnost s výstupy Generelu veřejného osvětlení. Také se dozvíte, co umí Chytré veřejné osvětlení.

globe_1

Významné mezinárodní ocenění pro Jacka Dangermonda

Zakladatel Esri Jack Dangermond obdržel medaili Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie (IGU). Toto ocenění je udělováno jednou za čtyři roky osobnostem, které se významně zasadily o mír, prosperitu nebo udržitelnost naší společnosti. Jack Dangermond je první osobou ze soukromého sektoru, které bylo toto prestižní ocenění uděleno.

Jack-Dangermond-1m

Zakladatel Esri, Jack Dangermond, byl oceněn medailí Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie. Ocenění získal především za rozvoj a propagaci GIS jako nástroje pro řešení problémů našeho světa.

Jack Dangermond je dlouholetým propagátorem geografie a GIS nástrojů, které umožňují využití geografických poznatků v mnoha oblastech lidské činnosti. Jak sám říká “Geografie nám pomáhá lépe pochopit a řešit současné problémy světa”. Také v reakci na udělení ceny Jack uvedl, že se jedná o ocenění pro všechny uživatele GISu a vnímá ho jako potvrzení důležitosti většího využití těchto nástrojů v naší společnosti, protože “GIS dělá svět lepším místem”.

Připojujeme se ke gratulaci a ze srdce souzníme s Jackovými slovy. I my v T‑Mapách věříme, že geoinformatika pomáhá vytvářet z dat informace a znalosti, které podporují kvalitní rozhodování a zvyšují efektivitu poskytovaných služeb. To pak přispívá k budování a plánování udržitelnějších měst, regionů a obecně zlepšování životního prostředí nás všech. Více informací o našem konceptu SmartCity, nebo GeoFaM naleznete na našem webu.

Copyright © 2023 | T-MAPY spol. s r.o.