T-MAPY se podílely ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy na realizaci pasportu odpadového hospodářství. Jeho součástí je Mapa tříděného odpadu a Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. Obě aplikace jsou k dispozici i pro veřejnost.

mapa2_mini

Mapa tříděného odpadu Praha

Mapa tříděného odpadu je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivá stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu.

mapa_mini
image

Mapu tříděného odpadu naleznete na stránkách WebGIS hlavního města Prahy.

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem

Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem (KSNKO) je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy. Více informací o jednotlivých službách naleznete na stránkách příslušné MČ nebo na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy

  • VOK (velkoobjemové kontejnery) – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených na objemný odpad v ulicích od občanů hl. m. Prahy.
  • Bio VOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených pro bioodpad ze zahrad a domácností od občanů hl. m. Prahy.
  • MSD (mobilní sběrný dvůr) – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v MČ, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem.
komplexni system nakladani s kom odpad_mini
legend ke ksnsko

Aplikaci Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem naleznete na stánkách WebGIS hlavního města Prahy.