Zakladatel Esri Jack Dangermond obdržel medaili Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie (IGU). Toto ocenění je udělováno jednou za čtyři roky osobnostem, které se významně zasadily o mír, prosperitu nebo udržitelnost naší společnosti. Jack Dangermond je první osobou ze soukromého sektoru, které bylo toto prestižní ocenění uděleno.

Jack-Dangermond-1m

Zakladatel Esri, Jack Dangermond, byl oceněn medailí Planet and Humanity Medal od Mezinárodní geografické unie. Ocenění získal především za rozvoj a propagaci GIS jako nástroje pro řešení problémů našeho světa.

Jack Dangermond je dlouholetým propagátorem geografie a GIS nástrojů, které umožňují využití geografických poznatků v mnoha oblastech lidské činnosti. Jak sám říká “Geografie nám pomáhá lépe pochopit a řešit současné problémy světa”. Také v reakci na udělení ceny Jack uvedl, že se jedná o ocenění pro všechny uživatele GISu a vnímá ho jako potvrzení důležitosti většího využití těchto nástrojů v naší společnosti, protože “GIS dělá svět lepším místem”.

Připojujeme se ke gratulaci a ze srdce souzníme s Jackovými slovy. I my v T‑Mapách věříme, že geoinformatika pomáhá vytvářet z dat informace a znalosti, které podporují kvalitní rozhodování a zvyšují efektivitu poskytovaných služeb. To pak přispívá k budování a plánování udržitelnějších měst, regionů a obecně zlepšování životního prostředí nás všech. Více informací o našem konceptu SmartCity, nebo GeoFaM naleznete na našem webu.