T-MAPY jsou důležitým partnerem a dodavatelem technologie GIS pro informační systémy operačního řízení Hasičského záchranného sboru a mnoha krajských zdravotnických záchranných služeb.

Také naší zásluhou je operační řízení složek IZS doplněno o moderní GIS technologie, které pomáhají zlepšovat efektivitu zásahů těchto složek, jak dosvědčuje nedávná zpráva z médií.

IZS Operátor DSS je klientská aplikace určená pro pracovníky operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému. IZS Operátor DSS je typicky úzce integrovaný do aplikací Informačního systému operačního řízení složek IZS (IS OŘ), je však použitelný i samostatně.