Řada měst publikuje své strategické záměry prostřednictvím veřejných interaktivních map. Nedávno jsme například psali o Mapě investičních akcí ve Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. Díky ní může vedení města seznámit občany s projekty, které se podařilo realizovat, i představit své investiční plány do budoucnosti.

Podobně, tj. prostřednictvím veřejné mapové aplikace, informuje MAS Zubří země občany svého regionu o projektech podpořených v rámci dotačních programů.

MAS_Zubri_podporene_projekty_m

Díky mapě Podpořené projekty mají občané přehled, jak konkrétně jsou využity finanční zdroje v jejich regionu.

MAS (místní akční skupina) Zubří země, o.p.s. je společenství subjektů ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž společným cílem je rozvoj daného území. Jedním z nejdůležitějších úkolů MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků (dotací). Ročně jsou skupinou posuzovány desítky projektů, v rámci různých dotačních výzev, pro neziskový, soukromý i veřejný sektor. Veřejná interaktivní mapa představuje ideální způsob, jak jednoduše a přehledně zprostředkovat jak informace o projektech, které žádají o finanční podporu, tak i o výsledném přidělení/nepřidělení dotace.

Mapa Podpořené projekty zobrazuje všechny projekty posuzované v rámci MAS. Jednotlivé projekty jsou zobrazeny jako body v dané lokalitě, pro zvýšení přehlednosti jsou barevně rozlišeny podle dotační výzvy (IROP, OPZ, OPŽP a PRV). Po kliknutí na příslušný bod se zobrazí podrobné informace k projektu: název, anotace, stav, podpořený sektor a řada dalších údajů včetně fotografií a odkazů na další doplňující dokumenty. Posuzované projekty je také možné filtrovat podle celé řady kritérií: dotační program, stav projektu, podpořený sektor a další.

MAS_Zubri_podporene_projekty_filtr_m

V interaktivní mapě jsou zobrazeny desítky projektů, filtrování tak představuje velmi užitečný nástroj. Na tomto obrázku jsou například zobrazeny pouze aktuálně realizované projekty. Informační okno vpravo obsahuje detailní údaje o vybraném projektu.

Mapa podpořených projektů je pro MAS skvělý způsob, jak přehledně a transparentně komunikovat svoji činnost. Umožňuje zprostředkovat veřejnosti informace o tom, pro které konkrétní projekty v rámci jakých dotačních výzev se MAS podařilo zprostředkovat finanční podporu.

Zaujala Vás mapa investičních/podpořených projektů a chtěli byste ji i ve svém městě, či regionu? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.