Městská část Praha 2 a oddělení prevence kriminality a krizového řízení Prahy 2 od loňského roku využívá Analytickou mapu kriminality od T-MAPY, která obsahuje podrobná data všech deliktů od Policie ČR.

Jaké má Praha 2 s mapou zkušenosti? Vyplatila se investice? Jak pomáhá v praxi? O to vše se podělil v článku pro Praha.Camp správce GIS MČ Praha 2 pan Mgr. Jiří Jelínek.

Městská část se snaží mít komplexní informace o tom, kde jsou největší problémy s kriminalitou. Skládáme dohromady mozaiku, abychom měli přehled,“ vysvětluje Jelínek.

Článek #1 - IMG1_min

Slouží jim mimo jiné jako podklad pro přípravu na různé akce a větší události. Použili ji například pro festival Signal v říjnu, aby mohli určit bezpečnostní riziko. Analytická mapa kriminality přináší zároveň detailní geografický i statistický přehled o celkové kriminalitě na území městské části:

Vidíme pozitivní odezvu díky tomu, že konečně můžeme zjistit, kde se objevuje kriminalita. U nás je problémem náplavka, takže tam například můžete zjistit, jestli páchají trestné činy týkající se výtržnictví a podobně. Sledují se také trendy, například jestli a jak se nejčastější trestná činnost mění v letních měsících nebo přes víkendy a podobně,“ říká Jiří Jelínek.

Článek #1 - IMG2_min

V praxi slouží Analytická mapa kriminality také k ověřování různých bezpečnostních otázek a hypotéz. Dále pak k diskuzi s Policií ČR a městskou policií.

Máme pravidelné porady s Policií ČR a městskou policií, kde se řeší aktuální problémy. Na základě toho nastavujeme například umístění bezpečnostních kamer nebo zajišťujeme prořez v parcích, kde probíhá nějaká trestná činnost. Před rokem jsme řešili palčivou situaci ve spolupráci s Prahou 5, která se týkala toxikomanie,“ uvádí Jelínek.Část textů byla přezvata z článku Hany Grohové. Celý článek si můžete přečíst zde.