GIS4U - nástroje, funkce a vlastnosti

GIS4U disponuje vyspělými nástroji, které plně pokrývají potřeby uživatelů z řad malých měst a obcí. Vedle zobrazení mapových podkladů naše aplikace umožňuje například přímou tvorbu a editaci dat prostřednictvím webového prohlížeče. Po kliknutí na tlačítko níže si můžete práci s GIS4U nezávazně vyzkoušet. Máte-li jakékoli dotazy k produktu, neváhejte nás kontaktovat.

Základní nástroje a funkce

Základ GIS4U jsou samozřejmě nástroje a funkce pro komfortní práci s daty katastru nemovitostí:

 • vyhledání (parcela, budova, jednotka, LV, vlastník),
 • zobrazení v mapě,
 • identifikace parcely z mapy,
 • identifikace sousedních parcel,
 • vytváření sestav a výpisů z LV,
 • tisk a mnoho dalších.
gis4u-zakladni-nastroje_small
gis4u-pokrocila-editace_small

Pokročilé funkce vlastní editace

Nad rámec obvyklých řešení je GIS4U vybaveno nástroji pro snadnou editaci grafiky. Uživatelé mají možnost vlastními silami například:

 • zakreslit si do mapy katastru pronajatou část parcely, zábor prostranství, investiční záměr, informaci o situaci v daném místě atp.,
 • vytvořit si vlastní pasport objektů v terénu (například hydranty, mobiliář, povrchové znaky inženýrských sítí, sběrná místa tříděného odpadu atd.),
 • vytvořit mapu obchodů a služeb v obci.

Modularita a univerzálnost

GIS4U je tvořeno třemi základními moduly, prostřednictvím kterých je uživatel schopen:

 • pracovat s plným přístupem do katastru nemovitostí,
 • zakreslovat do katastrální mapy informace o parcelách nebo území (pronájmy, zábory, průběhy inženýrských sítí atp.),
 • vytvářet libovolné bodové pasporty (dopravní značení, povrchové znaky inženýrských sítí, obchod a služby atp.)

Když ale uživatel časem zjistí, že například pro některý z bodových pasportů potřebuje komplexnější evidenční nástroj, jsme schopni GIS4U o takový modul snadno rozšířit. Nejčastěji se jedná o pasport komunikací, mobiliáře nebo pasport hřbitova.

V žádné verzi GIS4U není omezeno, jaká data můžete v systému vést. Záleží pouze na Vás, kolik k danému tématu chcete evidovat informací. Každý ze základních modulů obsahuje číselníky typů objektů. Tyto číselníky si můžete sami upravovat podle Vašich potřeb. Chcete vytvořit například pasport hydrantů? Jednoduše zadejte do číselníku nový typ "Hydranty", přiřaďte tomuto typu mapovou značku a můžete pracovat.

nový rozcestník_mini

Integrace dat

GIS4U umožňuje v mapových aplikacích integrovat nejrůznější mapové podklady pro území dané obce nebo města:

 • katastr nemovitostí,
 • územní plán,
 • letecké snímky,
 • inženýrské sítě,
 • pasporty (komunikace, zeleň, mobiliář, osvětlení, hřbitov atd.),
 • správní hranice,
 • volební okrsky,
 • historické mapy a mnoho dalších.
gis4u-integrace-dat_small

Celé řešení GIS4U je vytvořeno ve vlastních technologiích T-WIST a Spinbox.