T-MAPY dnes vystupují na sympoziu GIS Ostrava. Zástupce však máme i na "odlehčené" studentské verzi GISáček Ostrava. Tématem celé letošní konference je "GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení".

S referátem na téma GIS v rámci informačního systému pro operační řízení Hasičského záchranného sboru ČR vystoupí špičkový odborník Vladimír Maršík z firmy T-MAPY spol. s r.o.

GIS Ostrava 2018

Příspěvek popisuje GIS v rámci informačního systému pro operační řízení HZS z několika pohledů. Prvním z nich je pohled základních případů užití a tomu odpovídajících funkcionalit. V dalším pohledu bude popsána zvolená architektura GIS. Informační systém operačního řízení HZS je velmi komplexní, a proto bude poslední pohled zaměřen na integrace s ostatními částmi tohoto systému.

V druhé části příspěvek popisuje testování rozšíření GIS o 3D scénu, které v roce 2017 proběhlo na několika krajských operačních střediscích. Ve scéně obsahující terén a budovy ve formě hierarchické 3D mesh byly zobrazeny aktuální události i poloha a stav techniky ve výjezdu. Základní 2D mapové zobrazení a 3D scéna byli přitom pro uživatele synchronizované. V této části příspěvku bude popsána použitá technologie a proběhne zamyšlení nad výsledky tohoto testu.

Gisáček

Součástí je i tradiční konference pro studenty GISÁČEK.Studenti zde prezentují své bakalářské a diplomové práce z oblasti geoinformatiky. Letos se akce účastní studenti VŠB-TUO, Univerzity Palackého, Univerzity obrany, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a ČVUT.
Více zde:
http://gis.vsb.cz/event/gisacek-2018/

Gisacek2_mini
Gisacek1_mini