T-MAPY mají za sebou další úspěšný projekt, 30. června proběhlo slavnostní předání dispečinku IDSOK, jehož zadavatelem je Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), příspěvková organizace.

reference-logo-kidsok

Projekt vývoje probíhal od prosince 2016 do června 2017 a jeho zadáním bylo vytvořit komplexní dispečink pro integrovaný dopravní systém, tedy regionální autobusovou, městskou hromadnou a vlakovou dopravu.

dispecink3

A k čemu takový dispečink vlastně slouží? Je nástrojem dispečera pro sledování a koordinaci spojů jednotlivých druhů doprav, zajištění garantovaných návazností jednotlivých spojů a řešení případných mimořádných událostí, komunikaci s jednotlivými řidiči a dalšími dispečery, řízení zastávkových panelů a další úlohy. Analytická část dispečerského systému zahrnuje modul statistik a analýz pro podporu řízení, čímž napomáhá lepšímu poznání systému, které vede k optimalizaci jízdních řádů, sítě linek, umožňuje komplexní analýzu atd.

dispecink1_mini

V čem je dispečink od T-MAPY unikátní? Obsahuje algoritmus k predikci budoucnosti, na jehož základě je dispečer schopen předcházet mnohým problémům při modelaci zpoždění jednotlivých spojů, přichází s modulární koncepcí a plně konfigurovatelným uživatelským prostředím orientovaným na maximální komfort a efektivitu práce dispečerů. Dispečink také spolupracuje s jinými systémy, z nichž čerpá data (např. JSDI), případně jimž data poskytuje (např. IDOS) nebo s nimi jinak komunikuje (zastávkové panely, telefonní ústředna, …).

dispecink_nehoda_mini

Součástí systému je i aplikace pro cestující veřejnost, ve které může uživatel sledovat polohu vybraného spoje, jeho zpoždění, získávat informace o dopravci, podrobný jízdní řád vybraného spoje atd. Samozřejmostí je vyhledání nejbližších odjezdů ze zastávek nebo vyhledání spojení.

Všechna data jsou zobrazována v reálném čase, resp. ve volitelném intervalu. V systému IDSOK jsou záznamy ukládány každých 6 vteřin, takže poskytují přesnou informaci o aktuální poloze spojů. V denním úhrnu se jedná o miliony záznamů.

dispecink_aplikace_pro_verejnost_mini

Celý projekt by se od svého prvopočátku neobešel bez podpory několika klíčových osobností. Mgr. Jaroslav Tomík, ředitel KIDSOK, je tím, kdo prosadil jeho realizaci. Jeho zástupkyně a vedoucí odboru ekonomiky Ing. Kateřina Suchánková byla u projektu od samého začátku jako hlavní koordinátor spolupráce s f. T-MAPY a dalšími partnerskými firmami KIDSOK. V neposlední řadě jmenujme Mgr. Lenku Zajíčkovou, vedoucí celého projektu za KIDSOK, která projekt pomáhala realizovat, akceptovala analýzy a návrhy a úspěšně ho implementovala.

Do projektu byla zapojena i celá řada partnerů, kteří dodávají pro dispečink data, např. TELMAX, DPMO, ČD aj.