T-MAPY mají za sebou další úspěšný projekt, 30. června proběhlo slavnostní předání dispečinku IDSOK, jehož zadavatelem je Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), příspěvková organizace.

dispecink KIDSOK, Úspěšný projekt dispečinku veřejné dopravy pro Olomoucký kraj, T-MAPY spol. s r.o.

Projekt vývoje probíhal od prosince 2016 do června 2017 a jeho zadáním bylo vytvořit komplexní dispečink pro integrovaný dopravní systém, tedy regionální autobusovou, městskou hromadnou a vlakovou dopravu.

dispecink KIDSOK, Úspěšný projekt dispečinku veřejné dopravy pro Olomoucký kraj, T-MAPY spol. s r.o.

A k čemu takový dispečink vlastně slouží? Je nástrojem dispečera pro sledování a koordinaci spojů jednotlivých druhů doprav, zajištění garantovaných návazností jednotlivých spojů a řešení případných mimořádných událostí, komunikaci s jednotlivými řidiči a dalšími dispečery, řízení zastávkových panelů a další úlohy. Analytická část dispečerského systému zahrnuje modul statistik a analýz pro podporu řízení, čímž napomáhá lepšímu poznání systému, které vede k optimalizaci jízdních řádů, sítě linek, umožňuje komplexní analýzu atd.

dispecink KIDSOK, Úspěšný projekt dispečinku veřejné dopravy pro Olomoucký kraj, T-MAPY spol. s r.o.

V čem je dispečink od T-MAPY unikátní? Obsahuje algoritmus k predikci budoucnosti, na jehož základě je dispečer schopen předcházet mnohým problémům při modelaci zpoždění jednotlivých spojů, přichází s modulární koncepcí a plně konfigurovatelným uživatelským prostředím orientovaným na maximální komfort a efektivitu práce dispečerů. Dispečink také spolupracuje s jinými systémy, z nichž čerpá data (např. JSDI), případně jimž data poskytuje (např. IDOS) nebo s nimi jinak komunikuje (zastávkové panely, telefonní ústředna, …).

dispecink KIDSOK, Úspěšný projekt dispečinku veřejné dopravy pro Olomoucký kraj, T-MAPY spol. s r.o.

Součástí systému je i aplikace pro cestující veřejnost, ve které může uživatel sledovat polohu vybraného spoje, jeho zpoždění, získávat informace o dopravci, podrobný jízdní řád vybraného spoje atd. Samozřejmostí je vyhledání nejbližších odjezdů ze zastávek nebo vyhledání spojení.

Všechna data jsou zobrazována v reálném čase, resp. ve volitelném intervalu. V systému IDSOK jsou záznamy ukládány každých 6 vteřin, takže poskytují přesnou informaci o aktuální poloze spojů. V denním úhrnu se jedná o miliony záznamů.

dispecink KIDSOK, Úspěšný projekt dispečinku veřejné dopravy pro Olomoucký kraj, T-MAPY spol. s r.o.

Celý projekt by se od svého prvopočátku neobešel bez podpory několika klíčových osobností. Mgr. Jaroslav Tomík, ředitel KIDSOK, je tím, kdo prosadil jeho realizaci. Jeho zástupkyně a vedoucí odboru ekonomiky Ing. Kateřina Suchánková byla u projektu od samého začátku jako hlavní koordinátor spolupráce s f. T-MAPY a dalšími partnerskými firmami KIDSOK. V neposlední řadě jmenujme Mgr. Lenku Zajíčkovou, vedoucí celého projektu za KIDSOK, která projekt pomáhala realizovat, akceptovala analýzy a návrhy a úspěšně ho implementovala.

Do projektu byla zapojena i celá řada partnerů, kteří dodávají pro dispečink data, např. TELMAX, DPMO, ČD aj.