Unikátní plně konfigurovatelná analytická mapová platforma Corpis Maps kontinuálně rozšiřuje svoji funkčnost i schopnost integrace do ERP, CRM, BI, E-commerce systémů a webových aplikací.

Tuto možnost využívá např. nástroj E-SHOP.REPORT, který díky analytickým mapám umožňuje uživatelům v E-commerce datech identifikovat obchodní potenciál, příležitosti, trendy i rizika, analyzovat chování zákazníků a mnohem víc.

Více o zajímavé integraci naleznete v článku "Prodáváte do více zemí? Srovnáme vám přehledy." na webu E-SHOP.REPORT:

O produktu Corpis Maps

Corpis Maps je unikátní konfigurovatelná mapová aplikace určená pro prostorovou analýzu libovolných dat. Aplikace umožňuje také integraci s informačními systémy (např. ERP/CRM/BI/E-commerce).
Corpis Maps se stává stále více oblíbeným řešením z důvodu snadné implementace a hodnoty analytických informací, které je poskytováno koncovým uživatelům.
Analytické mapy vytvořené v Corpis Maps jsou využívány mnoha způsoby - velmi často se jedná o celofiremní geografický reportovací systém (Corporate Geographic Business Intelligence system), který pomáhá firmám všech velikostí prostorově analyzovat jejich obchodní výsledky a potenciál za účelem získání informací a znalostí o trhu, klientech a obchodním potenciálu - tato znalost má významný vliv na jejich obchodní růst i celkový úspěch na trhu.