Podívejte se na tuto unikátní interaktivní analytickou mapu, kterou jsme vytvořili v CORPIS MAPS společně s firmou Smart GIS Solutions, která je naším implementačním partnerem na Novém Zélandu.

Mapa zobrazuje oficiální data nehodovosti na Novém Zélandu (Crash Analysis System data) z NZTA Open Data Portal a umožňuje prohlížet dopravní nehody s veškerými detaily v nejvyšším možném geografickém detailu v několika různých vizualizacích a podkladovou mapou, která kombinuje letecký snímek a základní mapu.

V mapě se můžete jednoduše podívat, kde se co stalo, což vám dá nejen spoustu informací o nehodách, ale také zkušenost do budoucna. Jestli někdy pojedete na Nový Zéland na dovolenou, budete přesně vědět, na které úseky silnic si dát pozor a proč.

Tato mapa pomáhá chránit zdraví obyvatel Nového Zélandu.
Jestliže je na Novém Zélandu někdo z vašich blízkých, řekněte mu o této mapě.

O produktu CORPIS MAPS

CORPIS MAPS je unikátní konfigurovatelná mapová aplikace určená pro prostorovou analýzu libovolných dat. Aplikace umožňuje také integraci s informačními systémy (např. ERP/CRM/BI/E-commerce).
CORPIS MAPS se stává stále více oblíbeným řešením z důvodu snadné implementace a hodnoty analytických informací, které je poskytováno koncovým uživatelům.
Analytické mapy vytvořené v CORPIS MAPS jsou využívány mnoha způsoby - nejčasteji se jedná o celofiremní geografický reportovací systém (Corporate Geographic Business Intelligence system), který pomáhá firmám všech velikostí prostorově analyzovat jejich obchodní výsledky a potenciál za účelem získání informací a znalostí o trhu, klientech a obchodním potenciálu - tato znalost má významný vliv na jejich obchodní růst i celkový úspěch na trhu.

O firmě T-MAPY

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. T-MAPY dnes patří mezi lídry v oblasti geoinformačních technologií nejen v České republice. Dodáváme řešení pro veřejnou správu, soukromý sektor, dispečerská pracoviště, krizové řízení, územní plánování, armádu a další.