tisnov-cesta-logo-cerne-128

Jedinečný projekt Cesta hrdelního práva vznikl ve spolupráci města a spolku Continuum vitae v Tišnově za podpory Jihomoravského kraje.

Společnost T-MAPY spol. s r.o. se na projektu podílela vytvořením interaktivní online mapy s 3D modely sochařských děl, které znázorňují jednotlivé hříchy. Mapa je k dispozici široké veřejnosti.

Mapa s 3D modely vzbudila velký ohlas
a pomohla k propagaci cesty i zvýšenému zájmu lidí a médií.

Impulsem bylo objevení základů šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem. Velký zájem o objev vedl k tomu, že místo bývalé šibenice je zpřístupněno veřejnosti. Je také připomenuta cesta, kterou vykonával odsouzenec od radnice, až na šibeniční vrch.

Kolem cesty vzniklo 7 zastavení, které mají připomenout hlavní příčiny páchání zla – sedm smrtelných hříchů: pýchu, nestřídmost, smilstvo, lakomství, závist, lenost a hněv. Více informací je na stránkách města Tišnova a v internetovém časopise Tišnoviny.cz.

otevreni

3D objekty představují nejmodernější technologii, která se stává trvalou součástí GIS aplikací, které firma T-MAPY vyvíjí. 3D modely jednotlivých sochařských objektů jsou vytvořeny ze sérií fotografií a zachycují reálný vzhled a stav objektů. Je možné je využít pro vzdělávání, podporu turistického ruchu ale i např. správu památek.

Mapa, jako je tato, může být prezentována samostatně, nebo může být zakomponována přímo do vašich vlastních webových stránek (jako na příkladu města Tišnova).