T-MAPY zveřejnily aktuální informace k budoucímu použití dat katastru nemovitostí (KN) v aplikacích IS T-WIST z pohledu splnění povinností vyplývající ze směrnice GDPR.

Se zavedením směrnice GDPR dojde ke změně způsobu použití dat KN. ČÚZK na svých stránkách zveřejnil přehled změn v distribuci i samotném obsahu výměnném formátu VFK a zároveň popis rozšíření webových služeb dálkového přístupu (WSDP). Tyto změny ovšem nenastanou od května, ale až po nasazení nové verze ISKN, která je předběžně plánována ve 4. Q 2018.

Navrhované změny sledujeme a průběžně analyzujeme. Jednáme s ČÚZK o běžně používaných funkcích při práci s daty KN, které nebudou po provedení změn možné a o způsobu jejich řešení (i pomocí rozšířených služeb webového dálkového přístupu).

Do konce června bychom měli mít detailnější přehled o dopadech na funkčnost aplikace T-WIST REN, ale i dalších aplikací využívajících data KN, o čemž své zákazníky budeme dále informovat.