S jakými daty pracují naši zákazníci z městských úřadů nejčastěji? Jednoznačně s daty katastru nemovitostí (KN). Informace o nemovitostech (pozemcích, budovách a jednotkách) a jejich vlastnících, věcných břemenech či probíhajících řízeních využívají denně pracovníci správy majetku, stavebního úřadu, investic a mnozí další.

Pro jednodušší a efektivnější práci s těmito daty využívají městské úřady aplikace, které umí pracovat s lokální databází KN importovanou pomocí výměnného formátu ČÚZK. T‑MAPY pro tyto účely nabízí aplikaci T‑WIST REN, díky které mohou uživatelé s daty pracovat i takovým způsobem, který dálkový přístup do KN neumožňuje (např. provádět hromadné vyhledávání parcel, vyhledávání grafickým výběrem, vyhledávání parcel podle vlastníka, generování sestav a mnohé jiné úkony).

Tyto aplikace znatelně urychlují procesy na úřadu, i díky tomu se staly nezbytnou součástí každodenní práce úředníků. V souvislosti se změnami v poskytování dat ze strany ČÚZK, ke kterým došlo v posledních letech, začala řada úředníků opět využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. To vedlo k významnému zpomalení rutinních činností. Uživatelé aplikace T‑WIST REN však takto postupovat nemusí! Aplikaci jsme hned po zavedení změn upravili, aby s ní i nadále mohli naši uživatelé pohodlně pracovat tak, jak byli doposud zvyklí.

Anonymizace poskytovaných údajů

K jakým změnám tedy došlo? V první řadě se jednalo o anonymizaci osobních údajů, kdy ČÚZK s odkazem na směrnici GDPR odstranil z výměnného formátu osobní údaje vlastníků. Pokud uživatel tyto údaje potřebuje, musí si je vyžádat prostřednictvím WSDP (webových služeb dálkového přístupu). V obecné praxi to znamená, že uživatel si vyhledá příslušnou parcelu a prostřednictvím speciální funkce se musí on-line dotázat na jejího vlastníka. Během tohoto dotazu dojde na straně ČÚZK k zaevidování uživatele, který o danou informaci žádal.

Téměř všichni výrobci aplikací pro práci s daty KN se s touto situací vyrovnali, ve většině případů ale došlo k významnému omezení dosavadní funkcionality. Vyhledané osobní údaje se často jen jednorázově zobrazí a při další práci s parcelou je nezbytné se na ně znovu dotázat. Pracovníci úřadů tím pádem ztratili motivaci s aplikacemi pracovat a začali využívat dálkový přístup do KN nebo dokonce nelogovaný, veřejný přístup. Návratem k vyhledávání po jedné parcele a používáním veřejného přístupu došlo k významnému zpomalení rutinních činností. T‑WIST REN je ale jiný!

dalkovy-pristup-do-KN-pro neregistrovane

U řady aplikací došlo k omezení dosavadní funkcionality. I proto je úředníci přestali využívat a data KN vyhledávají přes dálkový přístup. T‑WIST REN je ale jiný. Aplikaci jsme upravili tak, aby s ní uživatelé mohli i nadále plnohodnotně pracovat.

T‑WIST REN G

V T‑MAPách jsme řešili, jak splnit podmínky definované ČÚZK a zároveň zachovat uživatelům dosavadní komfort práce s daty KN. Výsledkem je nová verze T‑WIST REN G, ve které došlo k propojení databáze aplikace se službami ČÚZK. Jak to funguje?

Po spuštění aplikace si uživatel vyhledá příslušnou parcelu, nebo skupinu parcel. Následně zobrazený seznam parcel sice neobsahuje osobní údaje, ale jednoduchou funkcí se uživatel dotáže buď jen na vlastníky, nebo na vlastníky a účastníky řízení. Proběhne on-line dotaz do ISKN a požadované „odanonymizované“ údaje se naplní do lokální databáze aplikace T‑WIST REN a zůstanou tam uložené. Při další práci už lze v datech vyhledávat podle odanonymizovaných údajů, oprávněným uživatelům se údaje o vlastnících zobrazují bez nutnosti dalších on-line dotazů do ISKN. Pracovníci úřadu tak mohou dále pohodlně pracovat s daty KN tak, jak byli zvyklí (používat hromadné vyhledávání atp.).

T-WIST_REN_G

V T-WIST REN G přibyly nové ikony. Ty uživatele informují, zda ve vybraných datech existují záznamy s anonymizovanými údaji. Červené ikony znázorňují anonymizované údaje. Pokud je ikona šedá, znamená to, že oprávněný uživatel z úřadu již ČÚZK o kompletní údaje požádal. Tato data jsou nyní uložena v lokální databázi a lze s nimi dále pracovat běžným způsobem.

V roce 2021 došlo ze strany ČÚZK k další změně. Tou je zavedení povinnosti přihlášení i ve veřejném přístupu do KN, případně využití jednorázového přístupu se zadáním kontrolního kódu. Tím se dále zkomplikovala práce s daty KN přes dálkový přístup.

Pokud denně pracujete s daty KN a i nadále používáte „provizorní“ a komplikovaný dálkový či dokonce veřejný přístup, vyzkoušejte T‑WIST REN G. Po standardním přihlášení uživatele tato aplikace nevyžaduje žádné další přihlašování nebo zadávání kontrolních kódů a umožňuje plnohodnotnou práci s daty KN s veškerou přidanou hodnotou, na kterou byli uživatelé zvyklí před změnami zavedenými ČÚZK po roce 2019.

Co všechno T‑WIST REN G umí?

 • Hromadné vyhledávání parcel včetně hromadného odanonymizování vlastníků.
 • Kombinaci databázového a grafického vyhledávání zákresem v mapě (výběr bodem, linií, polygonem nebo kružnicí).
 • Pokročilé hledání podle parcely, budovy, listu vlastnictví, jednotky nebo vlastníka.
 • On-line přístup do aktuální, celorepublikové databáze vlastníků.
 • Jednoduché vyhledání/přidání sousedních parcel k již vybraným parcelám.
 • Generování elektronicky podepsaných výpisů z listu vlastnictví (i hromadné).
 • Generování sestav z vybraných záznamů (soupisy parcel, soupisy parcel s vlastníky, s celkovou sumou výměr atd.).
 • Přidávání informací o pronájmech, záborech, investičních záměrech atd., a to nejen k celým parcelám, ale i k libovolnému, uživatelem definovanému území.
 • Automatickou vizualizaci majetku města a majetku významných vlastníků.
 • Automatickou vizualizaci parcel podle způsobu využití, počtu vlastníků atd.
 • Responzivní aplikaci pro práci s katastrem nemovitostí v terénu na mobilním zařízení.
 • Integraci mapového okna T‑WIST REN se stavebním úřadem VITA.

Jestliže aplikaci T‑WIST REN G již máte, ale nejste si jisti, jak ji naplno využít, kontaktujte svého projektového manažera za T‑MAPY. Rádi Vám odpovíme na všechny dotazy, a v případě zájmu zajistíme školení.

Kromě aplikace T-WIST REN nabízíme i mapové a geolokační služby pro práci s katastrem, parcelami a adresami.