Portál územního plánování Kraje Vysočina poskytuje rychlý, přehledný a především jednotný přístup k nejrůznějším dokumentům a informacím o územním plánování v tomto kraji. Portál slouží široké veřejnosti, odborníkům i pracovníkům veřejné správy. Dodavatelem technického řešení je uskupení firem T-MAPY, VARS a GEOREAL.

Portal_UP_Vysocina_1m

Portál územního plánování Kraje Vysočina zajišťuje přehledný a jednotný přístup k různým územně plánovacím dokumentům.

Vedle zobrazení územního plánu kraje umožňuje portál vyhledání územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Všechny dostupné výkresy je možné vyhledat, stáhnout nebo zobrazit v mapě. Uživatel tak snadno získá kompletní přehled o veškeré platné dokumentaci pro dané území. Důležitým přínosem (nejen pro laickou veřejnost) je uložení veškeré dokumentace ve sjednoceném datovém modelu, do kterého byly migrovány všechny dostupné dokumentace zpracované v různých datových modelech i formátech. Systém rovněž umožňuje komplexní správu všech uložených dat a automatickou kontrolu úplnosti naplnění datového obsahu.

Portal_UP_Vysocina_2m

Mapová aplikace nabízí nástroje pro vyhledání a zobrazení územně plánovací dokumentace a územních studií jednotlivých obcí kraje.

Portál prezentuje i další územně plánovací podklady, jako je technická infrastruktura, vymezení jevů ochrany přírody a dalších hodnot, limitů a záměrů v území. Součástí nového řešení je také výdejní modul, kde registrovaní uživatelé mohou požádat o výdej prostorových dat nejen z oblasti územního plánování.

Webinář

Kraj Vysočina připravil podrobné představení nového portálu formou webináře, který se uskuteční 2. června 2021 od 16:00 (odkaz pro připojení naleznete na Geoportálu Kraje Vysočina).

Obdobné řešení provozuje s naší podporou i Jihočeský kraj, během následujících měsíců spustí novou podobu portálu také kraj Plzeňský.

Zajímá Vás, jaká další řešení pro kraje nabízíme? Podívejte se na naše webové stránky, nebo nás kontaktujte.