T-MAPY mají za sebou zajímavou realizaci geografické analýzy dat pro plán plošného pokrytí Středočeského kraje zásahovými prostředky zdravotnické záchranné služby.

V červnu a červenci 2018 jsme realizovali analýzu pokrytí pro Zdravotnickou záchrannou službu (dále jen ZZS) Středočeského kraje.


Jedním ze základních parametrů, pomocí kterého je měřena kvalita obslužnosti území kraje prostředky zdravotnické záchranné služby, je dodržení předepsaných dojezdových časů ze základny ZZS do kterékoli lokality na území kraje. K vyhodnocení tohoto parametru může významně posloužit geografická analýza, jejímž výstupem je model plošného pokrytí kraje zásahovými prostředky ZZS. Cílem analýzy je tedy zhodnotit a namodelovat aktuální stav pokrytí lokalit ve sledovaném území zásahovými prostředky z výjezdových stanovišť ZZS v silniční síti a na základě stanovených dojezdových časů. Analýza tedy může ve svých dílčích cílech ověřit obslužnost všech lokalit ve sledovaném území některou z výjezdových stanovišť ZZS v daném časovém limitu a stanovit plán plošného pokrytí ve formě rajonizace sledovaného území na rajony obsluhované jednotlivými výjezdovými stanovišti.

analyza_ZZS_naladeni_site
analyza_ZZS_nejblizsi_stanoviste
analyza_ZZS_servisni zony
plan_plosneho_pokryti

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní provedení analýz je zajištění dostatečných vstupů, mezi které patří seznam výjezdových stanovišť ZZS včetně lokalizace, seznam lokalit ve sledovaném území včetně lokalizace, časový limit dojezdového času, vrstva silniční sítě aktuální verze datové sady pro síťové analýzy, parametry pohybu v síti (průměrné rychlosti, jednotkové časy) a referenční úseky mezi uzly sítě pro verifikaci modelu.

Na základě těchto vstupů je vytvořen a naladěn příslušný síťový model, který je základem pro řešení následných analytických úloh - analýzy nejbližšího výjezdového stanoviště ZZS, analýzy servisních zón pro všechna výjezdová stanoviště a vlastní plán plošného pokrytí všech lokalit stanovišti ZZS. Po zpracování této základní analýzy lze uvažovat o řešení dalších úloh směřujících k optimalizaci obslužnosti území. Jako příklad možných návazných analýz lze uvést vyhledání minimálního počtu výjezdových stanovišť k zajištění plné obslužnosti zájmového území, nalezení vhodného umístění nového výjezdového stanoviště, podmínění analýzy nejbližšího výjezdového stanoviště jeho kapacitními možnostmi nebo úrovní poskytovaných služeb apod.