Od roku 2005 je veřejnosti přístupný Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (DR ÚSOP) vytvořený společností T-MAPY a provozovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). V průběhu let byla aplikace neustále vylepšována, ale změny z pohledu uživatele nebyly nijak zásadní. To se změnilo v průběhu letošních prázdnin, kdy byla spuštěna nová verze aplikace. Ta nepřináší obsahově výrazné změny, ale z pohledu designu a ovládání je změna zásadní.

aopk_novinka

DR ÚSOP eviduje informace o chráněných územích a veřejnost tak získává velmi jednoduchou formou přístup k zajímavým a potřebným informacím, jako jsou základní charakteristika chráněných území, vyhlašovací dokumentace, výjimky a souhlasy k činnostem, plány péče, doporučená opatření atd. Dokumenty jsou online ke stažení a jen v případě objemných dat jsou na vyžádání.

aopk_1

Nejzásadnější změny v DR ÚSOP jsou na úvodní stránce nově vytvářené pomocí technologie WordPress, která umožňuje editaci stránky administrátorům z řad pracovníků AOPK ČR.

aopk_2

Pro novou podobu mapové aplikace je nyní využívána moderní technologie Spinbox společnosti T-MAPY. Ta mimo jiné umožňuje integraci mapové a popisné části do jednoho okna. Uživatel tak při prohlížení údajů o chráněném území zároveň vidí tuto oblast v pravé části aplikace v plnohodnotném mapovém okně.

Registr disponuje responzivním designem a není tedy problém ho bez omezení prohlížet i na mobilních zařízeních.

Doufáme, že se vám bude nový registr líbit a přidáte se k tisícům jeho uživatelů.