V roce 2017 se v Česku stala jedna dopravní nehoda v průměru každých pět minut. Dohromady to dá přes 103 tisíc nehod, o 5 % více než v předchozím roce, při kterých zemřelo 502 lidí. I když u nás množství nehod roste, usmrcených je naštěstí stále méně. Kde se u nás bourá nejvíce? A za kolik nehod a kolik úmrtí může alkohol? Podívejte se na naše data, grafy a mapy ve spolupráci s projektem Česko v datech!

Rok 2017 v nehodových číslech

Na celém území ČR šetřila policie během roku 2017 celkem 103 821 dopravních nehod. Znamená to přes 284 nehod každý den, jedna nehoda každých pět minut. Celkem 502 mrtvých na českých silnicích znamená, že se obětí dopravní nehody stane jeden člověk každých 17,5 hodiny. Celkem 2 339 osob bylo zraněno těžce (jedno těžké zranění každé 3 hodiny a 48 minut) a 24 740 osob lehce (jedno lehké zranění za 21 minut a 12 sekund).

Náhled aplikace Corpis Maps s daty o nehodovosti za účasti alkoholu a drog v ČR v roce 2017

Dopravní nehody v ČR v roce 2017 zaviněné viníkem pod vlivem alkoholu či drog

Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6,316 miliardy korun a každou hodinu tak dojde ke škodě za 721 039 Kč. Jedna nehoda v ČR stojí v průměru 60 838 korun. Ve srovnání s rokem 2016 u nás došlo k vyššímu počtu nehod, a to zhruba o 5 %. Vyšší byly i celkové hmotné škody, a to o 8,8 %. Přitom počet usmrcených osob poklesl o 7,9 % a těžce zraněných ubylo o 9,3 %. Ukazatel, který naopak rostl, byl počet lehce zraněných osob. Těch bylo v roce 2017 o 1 % více než o rok dříve.

Počet dopravních nehod v roce 2017

Na počty zaznamenaných nehod ale nemá vliv jen stav silnic, počínání řidičů nebo počasí, ale i legislativa. Třeba výrazný skok mezi lety 2008 a 2009 lze vysvětlit změnou hranice pro povinné hlášení škody, která byla zvýšena na 100 000 korun. I proto ze statistik rázem „vypadla” více než polovina nehod, které se sice mohou stát, nikdo je ale policii nenahlásí.
nehodovost_podle_okresu_mini

Nehodovost podle okresů

Každá pátá nehoda má následky na zdraví nebo na životě

Počty usmrcených a těžce zraněných osob na našich silnicích byly v loňském roce nejnižší v historii svého sledování (od roku 1961). Ve statisticky nejhorším roce 1969 došlo při dopravních nehodách k 1 758 úmrtí a 9 258 lidí bylo těžce zraněno. I přesto však v loňském roce zhruba každá pátá nehoda (celkem 21 263) měla následky na životě nebo zdraví člověka.

V roce 2017 zemřelo na českých silnicích 174 řidičů osobního auta, 101 chodců, 80 spolujezdců v osobním vozidle, 60 řidičů motocyklu, 44 cyklistů a 19 řidičů nákladních vozidel. Ostatní kategorie mají maximálně 3 zemřelé. Od více než 17,5 tisíce (16,9 %) nehod, při kterých zemřelo 7 lidí, jejich viník ujel nebo nebyl zjištěn.