TV Nova bude poprvé v historii přenášet výsledky voleb v kontinuálním povolebním vysílání. Součástí této události se stává i společnost T-MAPY, která dodá speciální analytickou mapovou aplikaci.

volebni-studio-nova_mini

Foto: TV Nova

TV Nova si pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny přichystala dvě technické novinky. První z nich bude trojrozměrná projekce grafů. Druhá novinka je velmi unikátní. Jde o napojení veškerých průběžných výsledků poskytovaných Českým statistickým úřadem a jejich vynesení na interaktivní analytickou mapu, kterou bude možné prohlížet a přibližovat na dotykové stěně přímo ve studiu. V detailu bude možné jít až do jednotlivých volebních okrsků. Umožňuje to webová aplikace od firmy T-MAPY, kterou si TV Nova nechala pro tuto příležitost vyvinout.

Inspirovala se přitom vysíláním Davida Kinga ze CNN při loňských prezidentských volbách v USA.

volby_mini

Foto: TV Nova

Jak vypadá aplikace Mapy pro Volby 2017?

Webová aplikace pro zobrazení využívá mapový klient SPINBOX, který je lehce upraven pro zobrazení na projekční stěně v televizním studiu. Pro načítání aktuálních dat jsme připojeni na datový sklad Českého statistického úřadu, který pro media připravil sadu služeb distribující výsledky dle krajů, obcí, městských částí, ale poprvé v historii i za jednotlivé volební okrsky. Tato data načítáme a v pravidelných intervalech prezentujeme do interaktivní mapy České republiky, kde se po označení jednotlivých okrsků lze dozvědět aktuální stav tamního hlasování.

Zásadní otázkou celého řešení je rychlost zobrazení online pořízených výsledků a to jak při zobrazení mapy ve velkém měřítku (zoom na město), tak i v měřítku středním (zoom na celou ČR) a to vždy s přesností na jednotlivé volební okrsky. Pro tyto účely T-MAPY z podkladů poskytovaných ČUZK vytvořily sadu mapových služeb, které umožňují tyto informace zobrazovat.

Zdroj: Televizní noviny 4. 10. 2017

Po ukončení voleb předpokládáme, že celé řešení poskytneme dalším zákazníkům (např. městským a obecním úřadům), aby si volební mapu jednoduše vložili do svých vlastních webových stránek.