Byli jste na Konferenci GIS Esri 2016 v ČR?
Viděli jste přednášku Dany Glosové z Magistrátu města Brna o směřování jejich geoinformačního systému?
Ne?
Tak se podívejte, jaký GIS pro Brno spoluvytváříme.GIS města Brna prošel během svého budování mnoha milníky a změnami a postupně se vyvinul z něčeho na okraji zájmu v nepostradatelný základ městského informačního systému. O tom, jakým vývojem prochází, přednášela vedoucí oddělení GIS Dana Glosová na Konferenci GIS Esri 2016 v ČR.Zmínila oceněný projekt Digitální mapa Brna, ukázala příklady starších i zcela nových aplikací a představila základ nového geoportálu. Především se ale soustředila na budoucnost a na to, jakým směrem chce Brno společně s námi GIS dále rozvíjet. A také na to, proč už tomu nechceme říkat GIS, ale GeoHub. GeoHub jako Brno.