Od července 2018 Magistrát města Brna používá aplikaci Cykloopatření pro lepší evidenci veškerých cyklistických opatření.

cykloop_fin_min

Aplikace Cykloopatření umožňuje evidovat navrhovaná a realizovaná cyklistická opatření ve městě i regionu včetně možnosti evidence podnětů na zlepšení.
U návrhů je možné sledovat jednotlivé fáze od podnětu, přes zpracování výkresů, projednávání s dotčenými orgány až po jeho realizaci.

V mapové aplikaci je možné vyhledat realizovaná cykloopatření nebo sledovat vývoj realizace plánovaných cykloopatření.
Aplikace umožňuje také snadnější shromažďování podnětů na zlepšení jak od městských částí, tak od samotných cyklistů, řidičů nebo chodců.


Vrstvy v mapové aplikaci je možné sestavit podle dostupných datových sad, např.:

 • údaje o umístění stojanů na kola a plány na jejich další rozmístění po městě;
 • informace o možnostech sdílení kol;
 • výskyty cyklistických přestupků a nehod;
 • údaje o intenzitě dopravy;
 • regionální či dálkové cyklotrasy;
 • cyklogenerel;
 • svislé i vodorovné dopravní značení, upozornění na jednosměrky.

  Kromě prohlížení dat nabízí mapová aplikace také další funkce jako je měření vzdálenosti a plochy, možnost vyhledání přesných adres či tisk map a jejich export.

  V části aplikace pro veřejnost mají občané možnost hlášení nedostatků, pomocí které mohou uživatelé upozornit na chyby či chybějící data.