Pasporty - společná část

Dokumentace

Zde naleznete ke stažení uživatelské dokumentace k T-MAPY pasportním aplikacím ve formátu PDF.
Poslední aktualizace 14. 9. 2020.

Pasporty

Agendová část

Pasporty

Mapová část

Pasporty

Mapové podklady

Pasporty

Zájmové oblasti

Pasporty

Správce mapových služeb

Videonávody - Základní práce s mapou

Posun a přiblížení mapy

Změna obsahu mapy

Vyhledávání v mapě

Měření v mapě

Tisk mapy

Nový tisk mapy

Videonávody - Editace

Základní principy editace

Editační nástroje

Přichytávání

Převzetí geometrie

Délky a kolmice

Rozdělení záznamu

Dokumentace a nápovědy k jednotlivým pasportům

Vybrané produktové stránky pasportů