Corpis Maps

Mapová analytika pro města a státní správu

Corpis Maps je profesionální mapová analytika, která pomáhá se zobrazením a vyhodnocením dat subjektů státní správy, např. z oblasti kriminality, projektů, demografie, dopravních nehod, výjimečných stavů, atd. Získané informace využijete ve prospěch váš i vašich občanů. Přesněji zacílíte potřebné aktivity i související investice a rychleji dosáhnete požadovaných výsledků.

2022-02-22_12h36_01

Platforma Corpis Maps

Webová platforma Corpis Maps umožňuje úřadu jednoduchou tvorbu profesionální analytiky z vlastních dat. Využití nachází při realizacích pravidelné i ad-hoc analytiky pro účely rozhodování subjektů sptátní správy, tak při tvorbě aplikací pro veřejnost. Nově můžete využít také funkci editace dat, kterou ocení především terénní pracovníci.

Bohatá vizualizace dat

Množství propracovaných mapových vizualizací v podobě různých typů bodů, clusterů, heatmap a agregací tvoří základ mapové analytiky.

Detailní statistiky

Mapová analytika je také o detailních statistikách. Ty jsou v Corpis Maps chytře integrovány přímo do filtrů.

Filtry a vyhledávání

Pokročilé filtry, číselníky nebo fulltextové vyhledání umožňují vytvářet libovolné pohledy na městská data.

Přesná intepretace dat

Interaktivní mapa a dynamické grafy jsou kombinovány tak, aby jednoduše a rychle poskytly přesné a relevantní informace.

Uživatelská práva

Přístup k jednotlivým mapám mají uživatelé na základě přidělených práv. Na výběr jsou role: administrátor, prohlížení, veřejnost.

Bezpečnost dat

Garantujeme 100% bezpečnost dat. Řešení je navrženo tak, aby data i mapy byly vždy chráněny a k dispozici jen oprávněným uživatelům.

Hotová řešení Corpis Maps

Hotová řešení umožní vašemu městu okamžitý přístup k propracovaným mapovým analýzám na aktuální témata. Tyto analýzy pro vás spravujeme technicky i datově, abyste se mohli plně soustředit na jejich praktické využití.

Mapa nehodovosti

Určeno pro: Města

Analytická mapa, která je určena pro vyhodnocení všech dopravních nehod nejen geograficky, ale také z pohledu technických charakteristik nehody.

Slouží k identifikaci lokalit a opakujích se typů dopravních nehod s cílem jejich omezení v budoucnu.

🔥 Novinka: Mapa kriminality

Určeno pro: Města

Unikátní mapa, která zpracovává a vyhodnocuje data všech trestných činů a přestupků přímo od Policie ČR, jejichž obsahovou hodnotu navíc rozšiřuje na dvojnásobek.

Slouží k přesnému vyhodnocení všech deliktů ve městě a následné prevenci kriminality.

Corpis Maps

Ukázky využití mapové analytiky ve městech a státní správě

Kontakt

  • Máte zájem o některou mapu nebo více informací o Corpis Maps? Kontaktujte nás.
  • Ing. Jaroslav Poláček