T-MAPY

Certifikáty

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dílčím krokem k dosažení uvedeného cíle je i proces certifikace činnosti společnosti dle norem ISO, který jsme úspěšně zakončili v listopadu 2007 a v říjnu 2009 certifikačními audity provedenými společností CQS.

Výsledkem auditů je udělení certifikátů, které potvrzují, že systém managementu jakosti a managementu služeb společnosti T-MAPY je v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO/IEC 20000-1.

Zároveň si vedení společnosti uvědomuje i svoji zodpovědnost za chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Z toho důvodu byl provedený certifikační audit zaměřen i na environmentální management. Výsledkem auditu je udělení certifikátů, které potvrzují, že systém environmentálního managementu společnosti T-MAPY je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

Společnost T-MAPY si uvědomuje svoji zodpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí a při své činnosti se řídí těmito principy:

  • trvalé zlepšování systému řízení v oblastech s dopady na životní prostředí
  • dodržování a uplatňování legislativy v oblasti ochrany životního prostředí
  • poskytování služeb a produktů podporujících ochranu životního prostředí
  • pravidelné informování zaměstnanců o strategii společnosti v oblasti životního prostředí
  • snižování negativních dopadů odpadu vznikajícího při provozu firmy na životní prostředí
  • šetření energie a neobnovitelných zdrojů, zejména pohonných hmot
  • zohledňování ekologického hlediska při posuzování nákupů, investic a obecně při všech rozhodnutích s možným vlivem na životní prostředí

SSL certifikát

Root SSL CA certificate (kořenový SSL certifikát pro www servery společnosti T-MAPY)

Root SSL CA certificate
(kořenový SSL certifikát pro www servery společnosti T-MAPY - formát pro MS IE)

SHA1 Fingerprint: 39:7C:C8:52:7D:C2:F1:E7:3F:F3:CB:8D:35:D8:30:70:C5:45:AF:BA

 

CRL (seznam neplatných certifikátů)